Erasmus+ projekt VET VRkit: Virtualna konferencija


Učilište Studium 20. travnja sudjelovao je u organizaciji i provedbi virtualnog događaja koji je poslužio kao spona između predavača strukovnog obrazovanja te tvrtkama koje se bave razvojem VR sadržaja i alata.  U događaju je sudjelovao veći broj sudionika iz Grčke, Španjolske i Hrvatske zainteresiranih za implementaciju VR tehnologije u nastavu.

Nakon svakog izlaganja uslijedila su pitanja i odgovori, a događaj je ostvario svoj temeljni cilj – informiranje i podizanje javnosti o mogućnostima koje suvremena tehnologija nudi u području obrazovanja te povezivanje sektora obrazovanja s IT sektorom.

Za više informacija, čitav događaj pogledajte putem poveznice: https://www.facebook.com/vetvrkiterasmus/videos/221639470472800/

Pridružite se Facebook zajednici nastavnika zainteresiranih za VR alate u nastavi: https://www.facebook.com/groups/vetvrkiterasmus  i posjetite službenu Facebook stranicu projekta: https://www.facebook.com/vetvrkiterasmus

Završna konferencija projekta STEP UP

Dana 22.2.2023. godine održana je završna konferencija projekta STEP UP koji je imao za cilj unaprijediti i provesti stručnu praksu za studente Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru kako bi im se omogućilo stjecanje praktičnih znanja i vještina te povećanje zapošljivosti.

Na završnoj konferenciji projekta čiji je nositelj Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, a partneri Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih, VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o. za promicanje razvoja i Ekonomska škola Vukovar, predstavljeni su rezultati projekta u kojima su sudjelovali studenti koji su pohađali stručnu praksu ali i nastavno te nenastavno osoblje. U sklopu projekta osnovan je i Centar za razvoj karijere koji je tijekom projekta opremljen s 30 računa i pametnom pločom te je u sklopu navedenog Centra bila zaposlena jedna osoba. U Centru su se održavale radionice za pisanje životopisa, vježbe razgovora za posao te ostale praktične vještine koje su potrebne studentima da se pripreme za tržište rada. Kroz projekt radna skupina sudjelovala je na putovanjima u Dubrovnik i Graz kako bi prikupila primjere dobre prakse u fazi izrade i implementacije stručne prakse.

Projektom su ostvareni zavidni rezultati te se nadamo kako će se u budućnosti isti nadograđivati sukladno novim znanjima i potrebama.

IQ-Digits newsletter

Novosti u provedbi Erasmus+ projekta IQ-Digits provjerite u novom projektnom newsletteru:
 

Studijsko putovanje u Norvešku u sklopu projekta ICT 4 Teachers

U sklopu projekta ICT 4 Te@chers - IKT vještine u poučavanju, financiranog sredstvima Financijskog mehanizma EGP te Norveškog fonda kroz poziv Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja, od 21. do 27. studenog održano je studijsko putovanje u Norvešku. Članovi projektnog tima iz Učilišta Studium i A1 Hrvatska , u organizaciji norveškog partnera projekta, Prios Kompetanse, posjetili su niz obrazovnih ustanova te tvrtki koje se bave digitalizacijom u obrazovanju. O suvremenim digitalnim alatima imali smo priliku učiti od ustanova kao što su Norwegian University of Science and Technology, vodećeg norveškog sveučilišta u području digitalizacije, Capeesh startup koji se bavi inovacijama u području digitalnih alata za poučavanje stranih jezika te osnovne škole u Steinkjeru gdje su nas upoznali s digitalnim alatima inkorporiranima u kurikulum od najranije dobi. Stečena znanja koristit će se pri izradi i provedbi programa razvoja IKT vještina kod nastavnika i ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika u školama na području Vukovarsko-srijemske županije.

As part of the project ICT 4 Te@chers - ICT Skills in Teaching, financed by the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Fund through the call Improvement of skills and competences of teachers and other educational workers in the primary education system, from November 21 to 27 a study trip to Norway has been implemented. Members of the project team from Adult Education Institution Studium and A1 Hrvatska, organized by the project's Norwegian partner, Prios Kompetanse, visited a number of educational institutions and companies dealing with digitization in education. We had the opportunity to learn about contemporary digital tools from institutions such as the Norwegian University of Science and Technology, Norway's leading university in the field of digitization, Capeesh, a startup engaged in innovation in the field of digital tools for teaching foreign languages, and the elementary school in Steinkjer, where they introduced us with digital tools incorporated into the curriculum from an early age. The acquired knowledge will be used in the creation and implementation of ICT skills development programs for teachers and other educational workers in schools in Vukovar-Srijem County.

Erasmus+ KA2 projekt Carbon Neutral Schools započeo s provedbom

Naš novi Erasmus+ KA2 projekt Carbon Neutral Schools je započeo s provedbom

Povodom toga, sudjelovali smo u prvom projektnom sastanku koji se održao 7. i 8. prosinca u Rigi. Tamo smo radili na mapiranju faktora koji utječu na smanjivanje ugljičnog otiska u školama na području partnerskih zemalja uključenih u projekt; Latvije, Finske, Belgije, Italije, Litve, Austrije i Hrvatske. Na temelju mapiranja faktora, izradit će se završno izvješće sa sugestijama za smanjivanje ugljikovog otiska u školama na području EU koje će ujedno služiti i za razvoj ostalih projektnih rezultata.

Projekt Carbon Neutral Schools usmjeren je na izradu digitalnih materijala namijenjenih obrazovnim ustanovama kako bi smanjile svoj ugljikov otisak, u skladu sa Europskim zelenim planom prema kojem će Europa do 2030. godine postati prvi klimatski neutralan kontinent. Projektni rezultati uključuju:

Veselimo se nastavku provedbe projekta!

Okrugli stol u sklopu projekta TURIZAM DOSTUPAN SVIMA

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i ususret Međunarodnom danu ljudskih prava s ciljem produbljivanja jednakosti u ostvarivanja ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu 9.12.2022. održan je Okrugli stola s temom položaja osoba s invaliditetom na tržištu rada i mogućnostima zapošljavanja u turizmu.

Ovaj događaj proveo se s ciljem naglaska važnosti suradnje između poslodavaca, institucija i predstavnika osoba s invaliditetom kako bi se kvaliteta života osoba s invaliditetom unaprijedila. Okrugli stol organizirao se s ključnim dionicima na temu položaja OSI na tržištu rada te su tako na događaju sudjelovali Mirjam Jukić iz MS tima Hrvatska koja je ujedno i moderirala navedeni događaj, Mario Burek – savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom iz Područnog ureda Osijek, Nina Šatvar iz Centra za profesionalnu rehabilitaciju, Nikolina Beljo iz Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije, Renata Musil-Vorgić iz Udruge Trn te Jasna Kolar – predstojnica HZZ-a PU Vukovar i Ana Kristović koja je pri HZZ-u PU Vinkovci savjetnica za osobe s invaliditetom kao i ostali relevantni i ključni dionici.

Mario Burek, savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom iz Područnog ureda Osijek na Okruglom stolu iznio je koja su prava ali i najčešći problemi osoba s invaliditetom prilikom zapošljavanja te s kojim oblicima diskriminacije se osobe s invaliditetom susreću. Prisutni tijekom održavanja Okruglog stola mogli su čuti na što poslodavci imaju pravo prilikom zapošljavanja osoba s invaliditetom, koje poticaje mogu ostvariti, koja su najčešće postavljena pitanja glede OSI i zapošljavanja OSI te na koje najveće izazove pri zapošljavanju i educiranju osoba s invaliditetom nailaze.

Budući kako se projekt Turizam dostupan svima u sklopu kojega se organizirao navedeni Okrugli stol provodi s ciljem razvoja preduvjeta za implementaciju turističkih usluga dostupnih OSI na Okruglom stolu također je bilo riječ o zapošljavanju osoba s invaliditetom u sklopu turizma, koje su mogućnosti te prepreke rada u turizmu. Kod zaključka i završne riječi prisutni su se složili kako bi informacije, koje se odnose na prava, probleme i potrebe, osobama s invaliditetom ali i poslodavcima trebale biti dostupnije s ciljem što veće uključenosti OSI u društvo te kako je zapošljavanje OSI u turizmu izazovno ali svakako ima prostora i potencijala. U skladu s navedenim veselimo se daljnjim izazovima i vjerujemo kako će provedba projekta biti primjer dobre prakse uključivanja OSI na tržište rada.

DIG-GSW - posljednji online sastanak u 2022.

Bliži se kraj godine pa smo tako 8. prosinca sudjelovali u posljednjem ovogodišnjem online sastanku Erasmus+ projekta DIG-GSW "Becoming a Global Witness via Digital Toolkit". Tijekom sastanka, svi partneri izvijestili su o napretku projektnih aktivnosti, a posebno priručnika koji će pomoći nastavnicima kako bi u radu s polaznicima primjenili ovu inovativnu metodu poučavanja. Za više informacija o projektu posjetite:  https://dig-gsw.eu/

 

 

Održana završna konferencija projekta GOAL

U okviru projekta „GOAL - Jačanje kapaciteta Građanskih Organizacija civilnog društva” dana 26. studenog 2022. održana je završna konferencija u svrhu predstavljanja rezultata projekta i aktivnosti široj javnosti.

Ciljna skupina projekta bili su lokalni OCD-ovi koji su sudjelovali u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada.

Aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta odnosile su se i na provedbu radionica koja su obuhvaćale teme financijskog upravljanja, IKT-a u poslovanju, zakonodavnih okvira za djelovanje OCD-a te upravljanja kriznim situacijama. U sklopu projektnih aktivnosti izrađen je i proveden program treninga starijih osoba u malonogometu s elementima socijalnog uključivanja i poboljšanja psihičkog zdravlja te je nabavljena sportska oprema s ciljem kvalitetne provedbe navedenih aktivnosti.

Na završnoj konferenciji, uz predstavljanje ostvarenih projektnih ciljeva, održana je i utakmica članova kluba nositelja projekta na kojoj se također koristila oprema koja je nabavljena u sklopu projekta. Svoje zadovoljstvo projektnim rezultatima i sudjelovanje u samom projektu izrazili su mnogi članovi kluba kao i predsjednik kluba Miron Veselčić koji je napomenu kako im je provedba projekta odskočna daska za daljnje djelovanje i aktivno sudjelovanje u sportskom djelokrugu lokalne zajednice. Projektni rezultati ostavili su pozitivan učinak na prijavitelja projekta kao i na partnere te se iz kluba nadaju da će oni svojim radom i stečenim znanjem pridonijeti daljnjem razvoju lokanih OCD-ova.

 

Provedba aktivnosti u sklopu projekta GOAL

U okviru projekta „GOAL – Jačanje kapaciteta Građanskih Organizacija civilnog društva “ koji je započeo u prosincu 2021. godine provedbom radionica i edukacija ojačali su se kapaciteta organizacija civilnog društva sudionika projekta i projektnih aktivnosti. Provedbom izobrazbe o zakonodavnim okvirima za djelovanje OCD-a te verificiranog programa osposobljavanja za financijsko upravljanje udruga ojačali su se kapaciteti OCD-a u području upravljanja i zakonodavnih okvira te im se pružilo stjecanje znanja i iskustva za daljnje poslovanje i nastavak poslovanja a samim time se stvorilo plodno tlo za nesmetanu provedbu projektnih aktivnosti i aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama. Jedan od specifičnih ciljeva poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu kojega se provodi projekt GOAL je i jačati kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te budući kako lokalne organizacije, u većini slučajeva, nemaju dovoljno kapaciteta te imaju manjak informacija o mogućnostima financiranja ovom se aktivnošću odgovara na prethodno navedeni cilj.

Provedbom ovih aktivnosti ojačali su se kapaciteti OCD-a kako bi u budućnosti samostalno vodili potrebne procese unutar OCD-a te kako bi odgovarali svojim djelovanjem na lokalne potrebe i mogućnosti.

 

Uspješno završen program obrazovanja za poslove Vizažista

U sklopu projekta Potraga za znanjem pripadnici ciljne skupine projekta uspješno su završili program obrazovanja za poslove Vizažista. Sukladno individualnim planovima pripadnici ciljane skupine zajedno s projektnim timom odabrali su program obrazovanja. Polaznici su kroz nekoliko mjeseci pohađali teoretsku i praktičnu nastavu programa osposobljavanja za poslove Vizažiste. Tijekom programa obrazovanja polaznici su imali svakodnevnu podršku projektnog tima i iskusnih predavača Učilišta Studium.

Čestitamo svim našim polaznicima!