PROGRAMI OBRAZOVANJA
Elektrotehnika, računarstvo, strojarstvo
Monter fotonaponskih sustava
Montiraju elektranu, puštaju je u pogon i nadziru njezin rad. Provode postupke redovitog održavanja i otklanjaju kvarove pri zastoju rada elektrane,
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 180 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 45 sati izvodi se u učionici škole, vježbe se izvode s 65 sati u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi, a praktični dio programa u trajanju od 70 sati izvodi se na ograđenom ravnom ili kosom krovu škole i specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom.

Monter fotonaponskih sustava

Uvjeti za upis: -završena srednja škola u području strojarstva ili elektrotehnike,
-navršenih 18 godina
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

Rukovatelj/ica CNC tokarilicom i CNC glodalicom
Rukovatelj CNC tokarilicom i CNC glodalicom radi na upravljačkim računalima i na numerički kontroliranim strojevima. Podešava ih, održava i popravlja. Po potrebi izvodi i jednostavnija tehnička mjerenja.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 260 sati. Nastava sadrži i praktični dio. Praktični dio programa realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove (za CNC tehnologiju opremljena CNC tokarilicama i CNC glodalicama), opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Rukovatelj/ica CNC tokarilicom i CNC glodalicom

U program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom i CNC glodalicom mogu se upisati osobe s:
završenom srednjom školom tehničkog smjera
navršenih 18 godina
liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC tokarilicom i CNC glodalicom

Autogeni zavarivač - rezač
Izrađuje žljebove na metalnim materijalima i postavlja ih za zavarivanje. Provodi preglede uređaja, opreme i alata te otkriva i servisira manje kvarove na uređajima.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 210 sati. Praktični dio programa traje 180 nastavnih sati i realizira se u radnim uvjetima autogenog/e zavarivača/ice-rezača/ice: pogonu strojarske proizvodne ili procesne tehnike (zavarivanje tlačnih posuda, termoelektrane, nuklearne elektrane, rafinerije nafte i plina), proizvodnji metalnih dijelova u automobilskoj industriji i općenito proizvodnji metalnih konstrukcija na radnom poligonu ili radionici tvrtke.

Autogeni zavarivač – rezač

Uvjeti za upis:

-završena najmanje osnovna škola, navršenih 18 godina života

-liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti

Zavarivač MIG-MAG postupkom
Primjenjuje MIG/MAG tehniku zavarivanja.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 240 sati. Teorijski dio nastave u trajanju od 59 sati realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 181 sat realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima
(radionica opremljena za MIG/MAG zavarivanje ili praktikum zavarivanja).

Zavarivač MIG-MAG postupkom

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, navršenih 18 godina života -liječničko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova

Zavarivač REL postupkom
Primjenjuje REL tehniku zavarivanja.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 320 sati. Teorijski dio nastave u trajanju od 55 sati realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 265 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima (radionica opremljena za REL zavarivanje ili praktikum zavarivanja).

Zavarivač REL postupkom

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, navršenih 18 godina života -liječničko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova

Zavarivač TIG postupkom
Primjenjuje TIG tehniku zavarivanja.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 310 sati. Praktični dio programa traje 280 nastavnih sati i realizira se u radnim uvjetima zavarivača/ice TIG postupkom: pogonu strojarske proizvodne ili procesne tehnike (zavarivanje tlačnih posuda, plinskih cjevovoda, termoelektrane, nuklearne elektrane, rafinerije nafte i plina), proizvodnji metalnih dijelova u automobilskoj industriji i općenito proizvodnji metalnih konstrukcija, na radnom poligonu ili radionici partnerske tvrtke

Zavarivač TIG postupkom

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, navršenih 18 godina života -liječničko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova

Monter solarno toplovodnih sustava
Montira solarno toplovodni sustav, pušta ga u pogon i provjerava njegovu funkcionalnost. Provodi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 160 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 39 sata izvodi se u učionici škole, vježbe se izvode s 46 sata u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi, a praktični dio programa u trajanju od 75 sati izvodi se na ograđenom ravnom ili kosom krovu i specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom.

Monter solarno toplovodnih sustava

Uvjeti za upis: -završena srednja škola u području strojarstva ili elektrotehnike,
-navršenih 18 godina
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

Izrada i montaža ALU i PVC stolarije
Izrađuje i montira ALU i PVC stolariju,
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa : 140 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 35 sati izvodi se u učionici, a praktični dio programa u trajanju od 105 sati izvodi se u trgovačkim društvima ili kod partnera obrtnika.

Izrada i montaža ALU i PVC stolarije

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, navršenih 18 godina života -liječničko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova

Poslovi računalnog operatera
Nadgleda rad računalskog hardwarea i osigurava da se računala rabe tako da postižu maksimalan učinak. Odabire i postavlja načine upravljanja računalom i perifernim jedinicama.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 155 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 60 sati izvodi se u učionici ustanove, a vježbe u trajanju od 95 sati realizirati će se pod nadzorom mentora u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Poslovi računalnog operatera

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, navršenih 18 godina života -liječničko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova

Poslovi montera optičkih instalacija
Provllači, polaže i spaja optičke vodove. Mjeri i ispituje funkcionalnost instalacije.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 120 sati. Teorijski dio programa izvodi se u prostorijama učilišta. Praktična nastava se izvodi kod poslodavca koji ima propisane materijalne uvjete za izvođenje ovog programa

Poslovi montera optičkih instalacija

Uvjeti za upis: -završena srednja škola
-navršenih 18 godina
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

Poslovi montera optičkih tehnologija
Izvodi jednostavne postupke montiranja optičkih kabela.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 40 sati izvodi se u učionici učilišta, Vježbe u trajanju od 62 sati izvode se kod poslodavca koji ima propisane materijalne uvjete za izvođenje ovog programa

Poslovi montera optičkih tehnologija

Uvjeti za upis: -završena srednja škola u području strojarstva ili elektrotehnike,
-navršenih 18 godina
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

Monter-servises rashladnih i klima uređaja - frigomehaničar
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 170 sati. Praktični dio programa u trajanju od 130 sati izvodi se u suradnji s ovlaštenim serviserom s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o izvođenju praktične nastave, pod nadzorom stručne osobe.

 

Monter-serviser rashladnih i klima uređaja – frigomehaničar

U program osposobljavanja za montera-servisera rashladnih i klima uređaja – frigomehaničara može se upisati osoba koja ima:
-navršenih 18 godina
-završenu srednju školu – elektrotehničkog ili strojarskog smjera
-liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za frigomehaničara

Jednostavni poslovi u zanimanju limar
Izvodi ručnu i jednostavnu strojnu obradu limarskog proizvoda.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 37 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 113 sati se izvodi radnim uvjetima limara u partnerskom obrtu/tvrtci

Jednostavni poslovi u zanimanju limar

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, navršenih 18 godina života -liječničko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova

Jednostavni poslovi u zanimanju bravar
Izrađuje dijelove bravarske konstrukcije ručnim alatima i jednostavnim strojevima.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati. Teorijski dio nastave u trajanju od 37 sati realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 113 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici/radionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Jednostavni poslovi u zanimanju bravar

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, navršenih 18 godina života -liječničko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova

Rukovatelj mosnom i portalnom dizalicom
Rukuje komandama mosne i portalne dizalice pri dizanju, spuštanju i premještanju tereta.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 135 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 25 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 110 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima.

Rukovatelj mosnom i portalnom dizalicom

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, navršenih 18 godina života -liječničko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova

Kontaktirajte nas
Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Zdravstvo kontakt
Prvi/a saznaj o novostima i promotivnim akcijama Učilišta Studium

#pokrenise #promijenisve
#usmjerikarijeruupravomsmjeru
©2024 Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Website by 
Ascentia Digital
menuchevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram