PROGRAMI OBRAZOVANJA
Graditeljstvo i geodezija
Rukovatelj mikserom
Rukovatelj mikserom rukuje crpkom za beton i mikserom. Upravlja i rukuje i raznim tipovima strojeva za izradu i oblikovanje; strojevima za miješanje smjese za beton; strojevima za izradu i doradu proizvoda od polimernog betona.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 120 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima.
Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba.

Rukovatelj mikserom

Uvjeti za upisa: -završena najmanje osnovna škola, -navršenih 18 godina života -vozačka dozvola najmanje „B" kategorije, -liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za poslove rukovatelja mikserom.

Rukovatelj dizalicom
Prijavi se

Test o programu

Test stečeno zvanje

Test uvjeti za upis

Jednostavni poslovi u zanimanju armirač
Armirač/ica prenosi mjere i oblike na armaturne željezne šipke, kroji ih i savija kako je predviđeno prema projektnoj dokumentaciji. Povezuje šipke, montira ih i ugrađuje u betonske konstrukcije građevinskih objekata.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 30 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 120 sati organizira se i izvodi kod ovlaštenih obrtnika.

Jednostavni poslovi u zanimanju armirač

Uvjeti za upis:

-završena osnovna škola
-navršenih 18 godina života
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za armiračke poslove

Rukovatelj bagerom
Rukovatelj bagerom priprema, upravlja i rukuje bagerom. Izvodi zemljane radove na gradilištima visokogradnje i niskogradnje te u komunalnom gospodarstvu.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa; 130 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 30 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima tvrtke ili obrta.

Rukovatelj bagerom

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, -navršenih 18 godina života -vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja bagerom.

Rukovatelj buldožerom
Rukovatelj buldožerom izvodi zemljane radove na gradilištima u niskogradnji i cestogradnji te iskapaju sirovinu na površinskim radilištima rudnih i mineralnih nalazišta. Upravljaju i postrojenjima za proizvodnju kamenog agregata i za oplemenjivanje iskopine, postrojenjima za proizvodnju betona i proizvodnju asfalta, strojevima za izradbu kolnika i strojevima za dizanje i prijenos tereta
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa; 120 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima.
Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba.

Rukovatelj buldožerom

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovne škole, -navršenih 18 godina života - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja buldožerom -vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Betonirac
Betonirac radi s betonom. Bavi se postavljanjem zaštite i popravkom betona u inženjerskim i građevinskim projektima. Izrađivači betona često su odgovorni za postavljanje betonskih oplata, osiguravajući da imaju ispravnu dubinu i nagib.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 120 sati. 70 sati praktične nastave te 50 sati teorijske nastave. Teorijski dio programa izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa realizira se u poduzeću i/ili na gradilištu.

Betonirac

Uvjeti za upis:

- završena osnovna škola,
-najmanje 15 godina života i
-liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova.

Rukovatelj hidrauličnom dizalicom
Rukovatelj hidraulične dizalice upravlja komandama hidraulične dizalice kojom premješta i spušta teret. Pregledava i priprema hidrauličnu dizalicu za rad, odabire teren za postavljanje vozila s dizalicom s obzirom na teret koji mora podići.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 120 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima.
Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba.

Rukovatelj hidrauličnom dizalicom

Uvjeti za upis: - završena najmanje osnovna škola -navršenih 18 godina života - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja hidrauličnom dizalicom.

Jednostavni poslovi u zanimanju keramičar oblagač
Keramičar oblagač priprema podlogu za izvođenje keramičarskih radova, rukuje alatima, strojevima i pomagalima u obradi i ugradnji keramičkih proizvoda. Odabire i priprema materijal za keramičarske radove. Priprema i postavlja keramičke pločice i obloge.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 160 sati. Teorijski dio nastave u trajanju od 40 sati realizirat će se u specijaliziranoj i opremljenoj učionici Učilišta, a praktični dio programa u trajanju od 120 sati izvodi se u poduzeću ili obrtu.

Keramičar oblagač

Uvjeti za upis:
-prethodno završena osnovna škola
-najmanje 18 godina starosti
-odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Rukovatelj kran dizalicom
Rukovatelj kran dizalice pokreće, održava, radi i organizira rad na kran dizalici.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 160 sati. 110 sati praktične nastave i 50 sati teorijskog sadržaja. Teorijski dio programa izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa realizira se u poduzeću i/ili na gradilištu.

Rukovatelj kran dizalicom

Uvjeti za upis: -završena osnovna škola,
- 18 godina života
- liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova.

Rukovatelj rovokopačem
Rukovatelj rovokopače pregledava rovokopač prije početka rada i priprema ga za rad. Upravljan njegovim komandama pri dizanju, premještanju i spuštanju tereta.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 120 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima.
Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba.

Rukovatelj rovokopačem

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, -navršenih 18 godina života -vozačka dozvola odgovarajuće kategorije - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja rovokopačem.

Rukovatelj kompresorom
Prijavi se

Rukovatelj kompresorom

Rukovatelj kružnom pilom
Rukovatelj kružnom pilom priprema, rukuje i organizira rad kružnom pilom.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 130 sati. Teoretski dio nastave u trajanju od 40 sati realizirat će se u učionici Učilišta. Praktični dio programa u trajanju od 90 sati izvodit će se u poduzeću, koje se bavi poslovima u kojima se koristi kružna pila

Rukovatelj kružnom pilom

Uvjeti za upis: - završena osnovna škola
-najmanje 15 godina starosti
-zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad rukovatelja kružnom pilom (odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti)

Rukovatelj zglobnim traktorom
Rukovatelj zglobnim traktorom priprema, rukuje i organizira rad zglobnim traktorom.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 120 sati. Teoretski dio nastave u trajanju od 40 sati realizirat će se u učionici Učilišta. Praktični dio programa u trajanju od 80 sati izvodi se u poduzeću, koje se bavi poslovima u kojima se koristi zglobni traktor

Rukovatelj zglobnim traktorom

Uvjeti za upis: -prethodno završena osnovna škola
-najmanje 18 godina starosti
-položen ispit za vozača traktora
-zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad rukovatelja zglobnim traktorom (odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti)

Signalist i vezač tereta
Signalist i vezač tereta mora se pobrinuti o vezanju tereta na ispravan način vodeći računa o težini tereta te vrsti i konstrukciji dizalice za prijenos. Signalizira dizaličaru o smjeru prijenosa tereta i o mogućim preprekama pri prijenosu tereta dizalicom. Dužan je prepoznavati eventualne opasnosti pri radu signalista i vezača tereta.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 120 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima.
Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba.

Signalist i vezač tereta

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, -navršenih 18 godina života -liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove signalista i vezača tereta.

Rukovatelj toranjskom dizalicom
Rukovatelj toranjskom dizalicom priprema toranjsku dizalicu za rad, odabire teren za postavljanje vozila s dizalicom s obzirom na teret koji mora podići.a
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 120 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima. Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba.

Rukovatelj toranjskom dizalicom

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, -navršenih 18 godina života -liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja toranjskom dizalicom

Rukovatelj strojevima za polaganje betona i asfalta
Rukovatelj strojevima za polaganje betona i asfalta priprema, rukuje i organizira za rad strojeve za polaganje betona i asfalta.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 120 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima.
Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba.

Rukovatelj strojevima za polaganje betona i asfalta

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, -navršenih 18 godina života - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja strojevima za polaganje betona i asfalta.

Rukovatelj utovarivačem
Rukovatelj utovarivačem priprema, rukuje i organizira za rad utovarivač. Odgovoran je za odabiranje terena za postavljanje utovarivača s obzirom na teret koji mora utovariti.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 120 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima.
Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba.

Rukovatelj utovarivačem

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, -navršenih 18 godina života -vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja utovarivačem.

Rukovatelj viličarom
Rukovatelj viličara pregledava viličar prije puštanja u rad te ga priprema za rad. Rukuje komandama viličara te provodi osnovne mjere održavanja i čuvanja viličara.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 120 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima. Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba.

Rukovatelj viličarom

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, -navršenih 18 godina života -vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja viličarom

Rukovatelj valjkom
Rukovatelj valjka pregledava valjak prije početka rada te ga priprema za rad. Rukuje komandama valjka pri poravnavanju terena te provodi osnovne mjere održavanja i čuvanja.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 120 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima.
Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba.

Rukovatelj valjkom

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, -navršenih 18 godina života - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja valjkom

Jednostavni poslovi u zanimanju fasader
Fasader priprema alat, pribor, strojeve i pomagala za izvođenje fasaderskih radova. Izvodi pripremne fasaderske radove.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 180 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 45 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 135 sati se izvodi u obrtu/tvrtci s radnim uvjetima za fasadera.

Fasader

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, -navršenih 18 godina života - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za jednostavne poslove fasadera

Jednostavni poslovi u zanimanju tesar
Tesar rukuje tesarskim priborom, alatima i osnovnim strojevima na pravilan i siguran način. Izvodi tesarske radove i oblikuje drvenu građu. Sudjeluje u izrađivanju, montaži i demontaži skele i oplate.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 160 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 40 sati izvodi se u učionici. Praktični dio programa u trajanju od 120 sati realizira se pojedinačno kod poslodavca/aca s kojim/a Učilište ima sklopljen odgovarajući ugovor o poslovnoj suradnji, uz korištenje pripadajućeg alata, pribora i materijala potrebnog za obavljanje praktične nastave.
Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika, nadzire stručna osoba/
mentor.

Tesar

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, -navršenih 18 godina života - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za jednostavne poslove tesara

Jednostavni poslovi u zanimanju monter suhe gradnje
Odabire i priprema građevne materijale za radove suhom gradnjom. Primjenjuje pribor, strojeve i alate na pravilan način te izvodi jednostavne poslove pri izgradnji suhe gradnje
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 150 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 35 sati izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 2 sata realizirati će se u učionici za demonstracijske vježbe. Praktični dio programa u trajanju od 113 sati se izvodi radnim uvjetima montera suhe gradnje u obrtu/tvrtci.

Monter suhe gradnje

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, -navršenih 18 godina života - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za jednostavne poslove montera suhe gradnje

Jednostavni poslovi u zanimanju zidar
Razlikuje, odabire i koristi građevinski materijal za zidarske radove. Izvodi pripremne radove na gradilištu te obavlja jednostavne poslove zidanja, vanjskog i unutrašnjeg žbukanja te sudjeluje u izradi betonskih elemenata.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 252 sata. Teorijski dio programa u trajanju od 72 sata izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio u trajanju od 180 sati izvodi se kod ovlaštenih obrtnika.

Zidar

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, -navršenih 18 godina života - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za jednostavne poslove zidara

Jednostavni poslovi u zanimanju soboslikar - ličilac
Priprema podloge za bojenje i ličenje. Izvodi jednostavne soboslikarske radove, boji i okrašava unutrašnje površine zgrada uz nadzor te provodi preglede alata, strojeva, pribora i radnih sprava.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 160 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 38 sati izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 2 sata realizirati će se u učionici za demonstracijske vježbe. Praktični dio programa u trajanju od 120 sati se izvodi radnim uvjetima soboslikara i ličioca u obrtu/tvrtci

Soboslikar - ličilac

Uvjeti za upis: -završena najmanje osnovna škola, -navršenih 18 godina života - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za jednostavne poslove soboslikar-ličilac

Jednostavni poslovi u zanimanju krovopokrivač
Izvodi pripremne radove za krovopokrivačke i izolaterske poslove te jednostavne krovopokrivačke i pomoćne izolaterske radove.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 160 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 40 sata izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 120 sati se izvodi u radnim uvjetima krovopokrivača u tvrtci /obrtu

Krovopokrivač

UVJETI UPISA

-18 godina života
-završenu osnovnu školu
-liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova KROVOPOKRIVAČA.

Kontaktirajte nas
Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Zdravstvo kontakt
Prvi/a saznaj o novostima i promotivnim akcijama Učilišta Studium

#pokrenise #promijenisve
#usmjerikarijeruupravomsmjeru
©2024 Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Website by 
Ascentia Digital
menuchevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram