EU projekti
EU projekti
Uz stalne edukacije odraslih, koje su usklađene s potrebama tržišta rada, Učilište Studium steklo je prepoznatljivost pisanjem i provedbom EU projekata.

Kroz projekte potičemo cjeloživotno obrazovanje i pozitivne promjene u zajednici, osiguravamo našim predavačima i djelatnicima stalna usavršavanja, edukacije diljem cijele Europe te promičemo i potičemo mobilnost naših polaznika.

Radimo na razvoju inovativnih programa i metoda rada, suvremenih IT alata u poučavanju, promičemo ekološku održivost te uključenost marginaliziranih skupina.

Aktualni projekti
Potraga za znanjem

Cilj projekta je omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Više o projektu
PULA4NEET

Cilj projekta je omogućiti neaktivnim mladim osobama pristup tržištu rada u Istarskoj županiji. Projektom će se utjecati na ukupno 25 mladih osoba kojima će se omogućiti obrazovanje i profesionalno usmjeravanja.

Više o projektu
Mladi akteri za aktivno građanstvo

Cilj projekta je razvoj kompetencija ključnih za građanski angažman mladih nezapolsenih osoba s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Više o projektu
Turizam dostupan svima

Cilj projekta je izraditi i provesti novi program osposobljavanja osoba s invaliditetom za rad u turizmu te uspostaviti centre za njihovo cjeloživotno profesionalno usmjeravanje.

Više o projektu
ICT 4 Te@chers

Cilj projekta je unaprjeđenje kompetencije poučavanja pomoću suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije za nastavnike i druge odgojno-obrazovne djelatnike na području VSŽ.

Više o projektu
Učitaj više aktualnih projekata
ERASMUS+ projekti
Entrepreneurship and Continuous Improvement in AEI Studium

Cilj projekta je razvoj i unaprjeđenje digitalnih i poduzetničkih kompetencija zaposlenika Učilišta Studium s ciljem unaprijeđenja obrazovnog procesa.

Više o projektu
FLOW: fun, learning, opportunities, well-being

Cilj projekta je razvoj i dijeljenje inovativnih metoda u obrazovanju odraslih u svrhu pružanja kvalitetnijeg obrazovnog procesa odraslim polaznicima obrazovanja.

Više o projektu
Carbon Neutral Schools

Cilj projekta je podizanje svijesti o važnosti smanjivanja ugljikovog otiska u vlastitoj zajednici te izrada digitalnih materijala pomoću kojih bi ustanove smanjile svoj ugljikov otisak u skladu sa Europskim zelenim planom prema kojem će Europa do 2030. godine postati prvi klimatski neutralan kontinent.

Više o projektu
Erasmus akreditacija u području obrazovanja odraslih

Cilj projekta je razvoj alata i metoda za globalno socijalno učenje u radu s odraslim polaznicima.

Više o projektu
DIG-GSW

Cilj projekta je razvoj alata i metoda za globalno socijalno učenje u radu s odraslim polaznicima.

Više o projektu
DigiEnergy4.0

Cilj projekta je izrada modula i videomaterijala vezanih uz energiju 4.0. s ciljem inoviranja procesa učenja u području strukovnog obrazovanja.

Više o projektu
IQ-DigitS

Cilj projekta je razvoj jedinstvene metodologije za izradu obrazovnih programa temeljene na mikrokompetencijama te ishodima učenja.

Više o projektu
VR Training Toolkit for VET Centers

Cilj projekta je unaprijediti kompetencije nastavnika za korištenje VR tehnologije te implementaciju iste u radu s polaznicima.

Više o projektu
TeleNursing

Cilj projekta je razvoj kompetencija korištenja telecare tehnologije kod medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstenih djelatnika. Omogućava korisnicima pružanje zdravstvene pomoći i savjetovanja na daljinu putem niza digitalnih alata.

Više o projektu
Učitaj više ERASMUS+ projekata
Provedeni projekti
STEP UP

Cilj projekta je unaprjeđenje i provedba stručne prakse za studente Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru kako bi im se omogućilo stjecanje praktičnih znanja i vještina te povećanje zapošljivosti.

Više o projektu
IT Community Region

Cilj projekta je potaknuti prekograničnu suradnju IT stručnjaka u stjecanju znanja i sklapanju poslovnih dogovora kroz model klastera kao alata za rast poslovnih inicijativa.

Više o projektu
Povećanje učinkovitosti poslovanja Učilišta Studium primjenom IKT-a

Cilj projekta je ojačati vlastitu tržišnu poziciju, povećati konkurentnost i učinkovitost poslovanja Učilišta primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

Više o projektu
Common – Development of the business environment

Cilj projekta je istražiti i utjecati na smanjenje problema emigracije i gubitka radne snage u regiji. Istraživanje se koristi u svrhu postavljanja kvalitetnih i svrsishodnih edukacija za poslodavce i radnike.

Više o projektu
INOVA II – Inovativne inicijative za zapošljavanje u turizmu i ugostiteljstvu

Cilj programa je povećati razinu zapošljivosti ranjivih skupina s područja Slavonije i Baranje u sektoru turizma i ugostiteljstva te unaprijediti stručne i pedagoške kompetencije predavača i mentora iz turističko-ugostiteljskog sektora.

Više o projektu
Nova znanja za nove poslove u turizmu u VSŽ

Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti nezaposlenih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz pripremu i provedbu inovativnih rješenja za zapošljavanje u sektoru turizma te unaprijediti stručne i pedagoške kompetencije predavača i mentora iz turističkog sektora.

Više o projektu
EduAkcija – Edukacijom do povećanja zapošljivosti

Cilj projekta je povećati konkurentnost na tržištu rada povećanjem razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba kroz osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije na području Slavonije, Baranje i Srijema.

Više o projektu
EKO START

Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti ranjivih skupina kroz provedbu inovativnih programa u poljoprivredi na području Vukovarsko – Srijemske županije.

Više o projektu
OBLAK- Obrazovanjem do lakšeg zaposlenja

Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivih skupina jačanjem znanja i vještina u djelatnostima za koje postoji potreba na tržištu rada.

Više o projektu
Škole različitih jednakosti

Cilj projekta je povećanje kapaciteta odgojno obrazovnih ustanova u VSŽ za razvoj interkulturalne i digitalne pismenosti. Projektom će se unaprijediti znanja i vještine odgojno obrazovnih radnika u interkulturalnoj i digitalnoj pismenosti.

Više o projektu
INOVA

Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti na tržištu rada na području ugostiteljstva te razvijanje programa obrazovanja prema stvarnim potrebama tržišta rada.

Više o projektu
Eko je fora

Cilj projekta je razviti standard zanimanja i standard kvalifikacije za program Ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja.

Više o projektu
Okusi tradicije / Taste of tradition

Cilj projekta je jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih u sklopu kojeg smo razvili novi program ''Kuhar tradicionalne kuhinje'' na područjima Slavonije i Istre.

Više o projektu
Wellness chef

Cilj projekta je jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih u sklopu kojeg je izrađen novi kurikulun usavršavanja: ''Kuhar wellness i dijetalne prehrane''.

Više o projektu
Nova zanimanja za Nove tehnologije

Cilj projekta je stvoriti održiv model uključivanja nezaposlenih osoba na tržište rada Vukovarsko-srijemske županije.

Više o projektu
Uključi me! – Osnaživanjem i edukacijom do socijalne uključenosti

Cilj projekta je stvoriti mogućnost zapošljavanja mladih i nezaposlenih osoba u Vukovaru te poboljšati socio-ekonomski status i životne uvjete mladih i nezaposlenih osoba s područja Vukovara.

Više o projektu
Speak Outside the Box!

Cilj projekta je jačanje interpersonalnih i komunikacijskih vještina zaposlenika Učilišta Studium kroz pohađanje tečaja javnog nastupa i govorništva.

Više o projektu
Hrvatska kvaliteta – Učilište Studium

Cilj projekta je unaprjeđenje poslovanja Učilišta Studium, stvaranja prepoznatljivosti i dodatne konkurentnosti na domaćem, ali i na stranom tržištu.

Više o projektu
GOAL

Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva Vukovarsko-srijemske županije provedbom sportskih aktivnosti.

Više o projektu
MIND-SET

Cilj projekta je razvoj i primjena suvremenih pristupa u razvoju poduzetničkih vještina kroz razvoj digitalnog tečaja.

Više o projektu
Učitaj više provedenih projekata

Nastojimo pridonijeti 
povećanju zapošljivosti

Provedbom EU projekata, priliku za besplatnim edukcijama najčešće imaju marginalizirane skupine uključujući dugotrajno nezaposlene, osobe s osnovnim obrazovanjem te osobe s nižim razinama kvalifikacija, osobe u NEET statusu, mladi te osobe s invaliditetom.
EU PROJEKATA
0
+
EDUCIRANIH OSOBA
0
+
USPJEŠNOST PROJEKATA
0
%
Prvi/a saznaj o novostima i promotivnim akcijama Učilišta Studium

#pokrenise #promijenisve
#usmjerikarijeruupravomsmjeru
©2023 Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Website by 
Ascentia Digital
menuchevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram