EU projekti
EU projekti
Uz stalne edukacije odraslih, koje su usklađene s potrebama tržišta rada, Učilište Studium steklo je prepoznatljivost pisanjem i provedbom EU projekata.

Kroz projekte potičemo cjeloživotno obrazovanje i pozitivne promjene u zajednici, osiguravamo našim predavačima i djelatnicima stalna usavršavanja, edukacije diljem cijele Europe te promičemo i potičemo mobilnost naših polaznika.

Radimo na razvoju inovativnih programa i metoda rada, suvremenih IT alata u poučavanju, promičemo ekološku održivost te uključenost marginaliziranih skupina.
Erasmus+ Courses
Read more
Aktualni projekti
ERASMUS+ projekti
Carbon Neutral Schools

Cilj projekta je podizanje svijesti o važnosti smanjivanja ugljikovog otiska u vlastitoj zajednici te izrada digitalnih materijala pomoću kojih bi ustanove smanjile svoj ugljikov otisak u skladu sa Europskim zelenim planom prema kojem će Europa do 2030. godine postati prvi klimatski neutralan kontinent.

Više o projektu
Erasmus akreditacija u području obrazovanja odraslih

Cilj projekta je razvoj alata i metoda za globalno socijalno učenje u radu s odraslim polaznicima.

Više o projektu
DigiEnergy4.0

Cilj projekta je izrada modula i videomaterijala vezanih uz energiju 4.0. s ciljem inoviranja procesa učenja u području strukovnog obrazovanja.

Više o projektu
IQ-DigitS

Cilj projekta je razvoj jedinstvene metodologije za izradu obrazovnih programa temeljene na mikrokompetencijama te ishodima učenja.

Više o projektu
VR Training Toolkit for VET Centers

Cilj projekta je unaprijediti kompetencije nastavnika za korištenje VR tehnologije te implementaciju iste u radu s polaznicima.

Više o projektu
TeleNursing

Cilj projekta je razvoj kompetencija korištenja telecare tehnologije kod medicinskih sestara/tehničara i ostalih zdravstenih djelatnika. Omogućava korisnicima pružanje zdravstvene pomoći i savjetovanja na daljinu putem niza digitalnih alata.

Više o projektu
HEIDI

Increasing the employability of Higher Educated adult Immigrants through the evaluation, Development and certification of their qualifications and skills

Više o projektu
Text it Easy!
Više o projektu
Učitaj više ERASMUS+ projekata
Provedeni projekti
Potraga za znanjem

Cilj projekta je omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Više o projektu
PULA4NEET

Cilj projekta je omogućiti neaktivnim mladim osobama pristup tržištu rada u Istarskoj županiji. Projektom će se utjecati na ukupno 25 mladih osoba kojima će se omogućiti obrazovanje i profesionalno usmjeravanja.

Više o projektu
STEP UP

Cilj projekta je unaprjeđenje i provedba stručne prakse za studente Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru kako bi im se omogućilo stjecanje praktičnih znanja i vještina te povećanje zapošljivosti.

Više o projektu
Mladi akteri za aktivno građanstvo

Cilj projekta je razvoj kompetencija ključnih za građanski angažman mladih nezapolsenih osoba s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Više o projektu
Turizam dostupan svima

Cilj projekta je izraditi i provesti novi program osposobljavanja osoba s invaliditetom za rad u turizmu te uspostaviti centre za njihovo cjeloživotno profesionalno usmjeravanje.

Više o projektu
ICT 4 Te@chers

Cilj projekta je unaprjeđenje kompetencije poučavanja pomoću suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije za nastavnike i druge odgojno-obrazovne djelatnike na području VSŽ.

Više o projektu
Entrepreneurship and Continuous Improvement in AEI Studium

Cilj projekta je razvoj i unaprjeđenje digitalnih i poduzetničkih kompetencija zaposlenika Učilišta Studium s ciljem unaprijeđenja obrazovnog procesa.

Više o projektu
FLOW: fun, learning, opportunities, well-being

Cilj projekta je razvoj i dijeljenje inovativnih metoda u obrazovanju odraslih u svrhu pružanja kvalitetnijeg obrazovnog procesa odraslim polaznicima obrazovanja.

Više o projektu
DIG-GSW

Cilj projekta je razvoj alata i metoda za globalno socijalno učenje u radu s odraslim polaznicima.

Više o projektu
IT Community Region

Cilj projekta je potaknuti prekograničnu suradnju IT stručnjaka u stjecanju znanja i sklapanju poslovnih dogovora kroz model klastera kao alata za rast poslovnih inicijativa.

Više o projektu
Povećanje učinkovitosti poslovanja Učilišta Studium primjenom IKT-a

Cilj projekta je ojačati vlastitu tržišnu poziciju, povećati konkurentnost i učinkovitost poslovanja Učilišta primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

Više o projektu
Common – Development of the business environment

Cilj projekta je istražiti i utjecati na smanjenje problema emigracije i gubitka radne snage u regiji. Istraživanje se koristi u svrhu postavljanja kvalitetnih i svrsishodnih edukacija za poslodavce i radnike.

Više o projektu
INOVA II – Inovativne inicijative za zapošljavanje u turizmu i ugostiteljstvu

Cilj programa je povećati razinu zapošljivosti ranjivih skupina s područja Slavonije i Baranje u sektoru turizma i ugostiteljstva te unaprijediti stručne i pedagoške kompetencije predavača i mentora iz turističko-ugostiteljskog sektora.

Više o projektu
Nova znanja za nove poslove u turizmu u VSŽ

Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti nezaposlenih osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz pripremu i provedbu inovativnih rješenja za zapošljavanje u sektoru turizma te unaprijediti stručne i pedagoške kompetencije predavača i mentora iz turističkog sektora.

Više o projektu
EduAkcija – Edukacijom do povećanja zapošljivosti

Cilj projekta je povećati konkurentnost na tržištu rada povećanjem razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba kroz osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije na području Slavonije, Baranje i Srijema.

Više o projektu
EKO START

Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti ranjivih skupina kroz provedbu inovativnih programa u poljoprivredi na području Vukovarsko – Srijemske županije.

Više o projektu
OBLAK- Obrazovanjem do lakšeg zaposlenja

Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivih skupina jačanjem znanja i vještina u djelatnostima za koje postoji potreba na tržištu rada.

Više o projektu
Škole različitih jednakosti

Cilj projekta je povećanje kapaciteta odgojno obrazovnih ustanova u VSŽ za razvoj interkulturalne i digitalne pismenosti. Projektom će se unaprijediti znanja i vještine odgojno obrazovnih radnika u interkulturalnoj i digitalnoj pismenosti.

Više o projektu
INOVA

Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti na tržištu rada na području ugostiteljstva te razvijanje programa obrazovanja prema stvarnim potrebama tržišta rada.

Više o projektu
Eko je fora

Cilj projekta je razviti standard zanimanja i standard kvalifikacije za program Ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja.

Više o projektu
Okusi tradicije / Taste of tradition

Cilj projekta je jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih u sklopu kojeg smo razvili novi program ''Kuhar tradicionalne kuhinje'' na područjima Slavonije i Istre.

Više o projektu
Wellness chef

Cilj projekta je jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih u sklopu kojeg je izrađen novi kurikulun usavršavanja: ''Kuhar wellness i dijetalne prehrane''.

Više o projektu
Nova zanimanja za Nove tehnologije

Cilj projekta je stvoriti održiv model uključivanja nezaposlenih osoba na tržište rada Vukovarsko-srijemske županije.

Više o projektu
Uključi me! – Osnaživanjem i edukacijom do socijalne uključenosti

Cilj projekta je stvoriti mogućnost zapošljavanja mladih i nezaposlenih osoba u Vukovaru te poboljšati socio-ekonomski status i životne uvjete mladih i nezaposlenih osoba s područja Vukovara.

Više o projektu
Speak Outside the Box!

Cilj projekta je jačanje interpersonalnih i komunikacijskih vještina zaposlenika Učilišta Studium kroz pohađanje tečaja javnog nastupa i govorništva.

Više o projektu
Hrvatska kvaliteta – Učilište Studium

Cilj projekta je unaprjeđenje poslovanja Učilišta Studium, stvaranja prepoznatljivosti i dodatne konkurentnosti na domaćem, ali i na stranom tržištu.

Više o projektu
GOAL

Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva Vukovarsko-srijemske županije provedbom sportskih aktivnosti.

Više o projektu
MIND-SET

Cilj projekta je razvoj i primjena suvremenih pristupa u razvoju poduzetničkih vještina kroz razvoj digitalnog tečaja.

Više o projektu
Učitaj više provedenih projekata

Nastojimo pridonijeti 
povećanju zapošljivosti

Provedbom EU projekata, priliku za besplatnim edukcijama najčešće imaju marginalizirane skupine uključujući dugotrajno nezaposlene, osobe s osnovnim obrazovanjem te osobe s nižim razinama kvalifikacija, osobe u NEET statusu, mladi te osobe s invaliditetom.
EU PROJEKATA
0
+
EDUCIRANIH OSOBA
0
+
USPJEŠNOST PROJEKATA
0
%
Prvi/a saznaj o novostima i promotivnim akcijama Učilišta Studium

#pokrenise #promijenisve
#usmjerikarijeruupravomsmjeru
©2024 Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Website by 
Ascentia Digital
menuchevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram