Vaučeri za besplatno obrazovanje
Podrška za stjecanje znanja i vještina
Vaučeri za besplatno obrazovanje
Svi zaposleni i nezaposleni s navršenih 15 godina u Hrvatskoj mogu upisati jedan od programa putem vaučera za besplatno obrazovanje. Prosječan iznos vaučera je 1300€.
U sklopu ove opcije, nudimo vam više od 30 programa koji se provode u Osijeku, Vukovaru, Vinkovcima, Šibeniku, Zadru i online.
Prijavi se
Koraci do vaučera
Saznajte kako se prijaviti na vaučere za besplatno obrazovanje.
Informirajte se
Informirajte se o vještinama koje su tražene na tržištu rada i dostupne u katalogu vještina
Zatražite podršku
Zatražite podršku Centra za razvoj karijera Učilišta Studium vezano uz odabir vještine, te zakažite savjetovanje u Centru za razvoj karijera.
Tel: 099-801-5222
Email: czrk@uciliste-studium.hr
Kontaktirajte pružatelja
obrazovanja
Nakon što ste pretražili Katalog vještina i programa i odabrali program koji želite pohađati kontaktirajte naše Učilište.
Podnesite zahtjev
Podnesite zahtjev putem aplikacije Moj vaučer.
Upoznajte se s predajom zahtjeva u video uputi.
Programi obrazovanja

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj/njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama provodi se redovitom nastavom u trajanju od 775 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u ustanovi, u trajanju od  155 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 455 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 165 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj/njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama koje se upisuje u e-radnu knjižicu

Uvjet upisa

 • Završena osnovna škola
 • Liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove njegovatelja/njegovateljice
 • Najmanje navršenih 18 godina

Moduli i teme

Zaštita na radu

 • Izvori opasnosti na radu
 • Standardne mjere zaštite
 • Zaštitna odjeća i obuća
 • Ergonomska načela pri radu
 • Higijensko epidemiološke smjernice
 • Zaštita od požara i električnog udara
 • Prva pomoć
 • Vrste otpada
 • Razvrstavanje otpada i skladištenje otpadnog materijala

Planiranje i standardi kvalitete rada njegovatelja

 • Osobna priprema i priprema pribora za pružanje skrbi
 • Priprema bolesničke sobe i korisnika za pružanje skrbi
 • Osnove organizacije rada
 • Zdravstvena zaštita i socijalna skrb
 • Načela zaštite okoliša
 • Evidentiranje provedenih postupaka kod pružanja skrbi i vođenje dokumentacije
 • Osnove IKT-a
 • Mjere za osiguravanje povjerljivosti podataka
 • Mjere sigurnosti korisnika
 • Urednost radnog okruženja
 • Interne upute i pravilnici
 • Zaštita korisnikove dokumentacije, osobnih podataka i osobne imovine
 • Profesionalna tajna
 • Korištenje materijala i pribora
 • Funkcionalnost  opreme za rad
 • Primopredaja službe

Dezinfekcija i higijena

 • Nastanak infekcije
 • Metode dezinfekcije
 • Higijenske mjere sprječavanja rizika od infekcija
 • Bolničke infekcije
 • Sredstva i pomagala za čišćenje i dezinfekciju

Karakteristike ljudskog tijela i prva pomoć

 • Osnove zdravlja i bolesti
 • Anatomija ljudskog tijela
 • Fiziologija ljudskog tijela
 • Psihofizičke promjene kroz život
 • Životno ugrožavajuće promjene u psihičkom i fizičkom stanju korisnika (važnost pravovremene reakcije)
 • Životno ugrožavajuća stanja
 • Obavještavanje odgovorne osobe o hitnom stanju
 • Prva pomoć

Njega korisnika

 • Osobna higijena nepokretnih i pokretnih korisnika (djelomična i povremena)
 • Njega usne šupljine
 • Kupanje nepokretnog korisnika u krevetu i u kadi
 • Pomoć pri kupanju / tuširanju pokretnog korisnika
 • Važnost održavanja osobne higijene
 • Pranje zubi
 • Pranje umjetnog zubala
 • Pranje ruku
 • Njega anogenitalnog područja
 • Pranje kose i češljanje
 • Brijanje
 • Rezanje noktiju
 • Postupanje s umrlom osobom
 • Položaj korisnika
 • Sprečavanje padova
 • Nesvjestica
 • Dekubitus
 • Respiratorne komplikacije
 • Tromboza
 • Kontrakture
 • Mjere sprečavanja komplikacija dugotrajnog ležanja
 • Tjelesna temperature i znakovi promijenjene tjelesne temperature
 • Metode održavanja tjelesne temperature
 • Mjere za fizikalno snižavanje tjelesne temperature

Unos hrane i tekućine, eliminacija, odijevanje i kretanje korisnika

 • Organizacija prehrane korisnika u ustanovi
 • Hranjenje korisnika
 • Eliminacija otpadnih tvari
 • Obilježja mokraće zdrave odrasle osobe
 • Obilježja stolice u zdrave odrasle osobe
 • Pružanje pomoći korisniku pri eliminaciji
 • Pomagala za inkontinenciju
 • Provođenje higijene
 • Odijevanje pokretnog korisnika
 • Odijevanje nepokretnog korisnika
 • Svlačenje pokretnog korisnika
 • Svlačenje nepokretnog korisnika
 • Kretanje i zdravlje
 • Transfer korisnika
 • Pomagala za kretanje
 • Prijevoz korisnika

Komunikacijske vještine njegovatelja

 • Komunikacijske vještine u radu s korisnicima i radnom okruženju
 • Komunikacijski proces u radu s korisnicima i radnom okruženju
 • Komunikacija s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti
 • Specifičnosti komunikacije s osobama s različitim teškoćama
 • Komunikacija u timu
 • Komunikacija s članovima obitelji
 • Komunikacija u stresnim situacijama

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Organizirati i planirati rad njegovatelja starijih i nemoćnih osoba/njegovateljice starijih i nemoćnih osoba
 2. Provesti dezinfekciju pribora, opreme i okoline korisnika
 3. Provesti osobnu higijenu korisnika
 4. Pomoći korisniku pri unosu hrane i tekućine
 5. Pomoći korisniku pri eliminaciji otpadnih tvari
 6. Primijeniti mjere sprječavanja komplikacija dugotrajnog mirovanja
 7. Primijeniti mjere sprječavanja pada korisnika
 8. Pružiti prvu pomoć korisniku
 9. Uočiti promjene kod korisnika
 10. Pružiti pomoć pri kretanju korisnika
 11. Provesti postupke s osobnim i posteljnim rubljem
 12. Zbrinuti otpad sukladno načelima zaštite okoliša
 13. Primijeniti mjere zaštite na radu
 14. Osigurati optimalne mikroklimatske uvjete okoline korisnika
 15. Pomoći korisniku pri održavanju tjelesne temperature
 16. Profesionalno komunicirati s članovima tima i korisnicima

 

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije priprematelj jednostavnih slastica provodi se redovitom nastavom u trajanju od 950 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu putem aplikacija za virtualno učenje (vođeni proces učenja i poučavanja) a učenje temeljeno na radu isključivo uživo, u specijaliziranim učionicima i/ili kod poslodavaca (ugostiteljskim objektima) s kojim Ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u trajanju od 300 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 495 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od  165 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije priprematelj jednostavnih slastica koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

 • Završena osnovna škola
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za pripremu jednostavnih slanih jela.

Moduli i teme

Sigurnost na radu

 • Izvori opasnosti na poslovima slastičara
 • Osobna zaštitna sredstava
 • Pravila zaštite na radu
 • Zaštitna radna odjeća i obuća
 • Mjere sprječavanja ozljeda na radu
 • Prva pomoć
 • Postupanje u slučaju požara

Higijena u slastičarstvu

 • Osnove higijene u slastičarstvu
 • Higijena rada
 • Higijena hrane i prehrane
 • Metode konzerviranja namirnica

Radne procedure u slastičarstvu

 • Načela HACCP-a
 • HACCP evidencije
 • Načela HACCP-a
 • Zakonski okviri u slastičarnici

Namirnice u slastičarstvu i njihovo sladištenje

 • Šećeri
 • Čokolada
 • Namirnice životinjskog podrijetla
 • Začini i mirodije
 • Alkoholna i bezalkoholna pića
 • Ambalažiranje i deklariranje proizvoda
 • Skladištenje namirnica i gotovih proizvoda u slastičarstvu

Pripremanje radnog mjesta, uređaja, oprema i alata za rad u slastičarstvu

 • Slastičarski inventar i uređaji
  • Oprema slastičarnice
  • Termički uređaji
  • Uređaji za hlađenje i zamrzavanje
  • Strojevi, posuđe, pribor i alati u slastičarstvu
 • Normiranje
  • Normativi u slastičarstvu
  • Prilagodba normativa prema potrebnim količinama
 • Receptura
  • Priprema radnih zadataka prema recepturi
 • Mjerni uređaji
  • Mjerne jedinice
  • Mjerenje u slastičarstvu
 • Priprema namirnica
  • Tehnike priprema namirnica
  • Načini priprema namirnice prema recepturi
  • Odabir tehnike pripreme prema vrsti namirnice

Izrada jednostavnih slastica od različitih vrsta tijesta

 • Vrste tijesta u izradi slastica
  • Svojstva i upotreba slastica
  • Tehnološki postupci izrade slastica
  • Utvrđivanje organoleptičkih svojstava slastica
 • Izrada jednostavnih slastica od različitih vrsta tijesta
  • Lijevano ili tekuće tijesto
  • Vučeno tijesto
  • Krumpirovo tijesto
  • Domaće tijesto
  • Lisnato tijesto
  • Dizano tijesto
  • Prhko tijesto
  • Hrustavo tijesto
  • Medeno tijesto

Izrada jednostavnih slastica od različitih vrsta smjesa

 • Vrste biskvitnih smjesa
  • Svojstva i upotreba jednostavnih slastica od različitih smjesa
  • Tehnološki postupci izrade slastica od različitih smjesa

(topli i hladni način pripreme smjesa)

 • Jednostavne slastice od različitih smjesa
 • Izrada jednostavnih slastica
  • Lagane biskvitne smjese
  • Teške biskvitne smjese

Osnovne kreme, nadjevi i slastice od voća

 • Osnovne kreme i nadjevi
  • Vrste osnovnih krema i nadjeva
  • Svojstva i načini izrade osnovnih krema i nadjeva
  • Primjena osnovnih krema i nadjeva
  • Tehnološki postupci izrade krema i nadjeva
  • Izrada osnovnih krema i nadjeva
 • Slastice od voća
  • Tehnološki postupci izrade slastica od voća
  • Izrada osnovnih slastica od voća

Ukrašavanje i serviranje jednostavnih slastica

 • Oblikovanje i ukrašavanje jednostavnih slastica
  • Osnovne tehnike oblikovanja i ukrašavanja slastica
  • Alati i pribor za oblikovanje i ukrašavanje jednostavnih slastica
  • Izrada jednostavnih dekoracija za slastice
  • Oblikovanje slastica pomoću različitih  kalupa i alata
 • Serviranje jednostavnih slastica
  • Posuđe i pribor za serviranje jednostavnih slastica
 • Organoleptička svojstva slastica

Zbrinjavanje otpada u slastičarstvu

 • Ekologija
  • Pojam ekologija
  • Abiotički i biotički činitelji
  • Čovjekov utjecaj na prirodu
  • Zaštita prirode
  • Održivi razvoj
 • Zbrinjavanje otpada
  • Vrste otpada
  • Korisno zbrinjavanje otpada
  • Recikliranje otpada
  • Razvrstavanje otpada po vrstama

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Izmjeriti i pripremiti namirnice prema recepturi i normativima
 2. Odabrati sastojke za pripremu pojedinačnih slastica poštivajući recept i normative
 3. Pripremiti osnovna tijesta, slastičarske smjese i kreme
 4. Primijeniti postupke pečenja, kuhanja, zagrijavanja, smrzavanja i druge toplinske obrade slastica
 5. Koristiti adekvatne tehnike guljenja, usitnjavanja, mljevenja, rezanja, ribanja i usitnjavanja namirnica za upotrebu u slasticama
 6. Rezati i oblikovati slastice
 7. Puniti i ukrasiti slastice
 8. Servirati slasticu uvažavajući vrstu i namjenu slastice
 9. Održavati, skladištiti i pravilno deklarirati gotove slastičarske proizvode
 10. Koristiti namirnice biljnog i životinjskog podrijetla kod izrade slastica
 11. Skladištiti namirnice obzirom na vrstu namirnice
 12. Koristiti opremu i uređaje na siguran i ispravan način
 13. Adekvatno zbrinuti zdravstveno neispravne namirnice
 14. Koristiti postupke adekvatnog zbrinjavanje po okolinu štetnih materijala
 15. Poštivati postupke zaštite okoliša pri izradi slastica
 16. Poštivati zdravstvene, sigurnosne higijenske i druge propise povezane s hranom
 17. Održavati sigurno higijensko i pouzdano radno okruženje korištenjem adekvatnih postupaka održavanja osobne higijene i poštivanjem propisa o zaštiti na radu

 

 

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije priprematelj jednostavnih slanih jela provodi se redovitom nastavom u trajanju od 1275 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  290 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 855 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 130 sati. Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije priprematelj jednostavnih slanih jela koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

 • Završena osnovna škola
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za pripremu jednostavnih slanih jela.

Moduli i teme

Sigurnost na radu

 • Uloga zaštite na radu u ugostiteljstvu
 • Identifikacije izvora opasnosti na radnom mjestu
 • Korištenje zaštitnih sredstava i opreme
 • Primjena propisa i načela zaštite na radu u ugostiteljstvu
 • Higijensko postupanje prilikom ozljede na radu

Higijena radnog prostora

 • Važnost higijene u ugostiteljstvu
 • Oprema i sredstva za čišćenje
 • Rad s alatima
 • Postavljanje standarda u radnom prostoru
 • Sigurnost i zaštita na radu
 • Kontrola kvalitete

Kuhinjska oprema i uređaji

 • Sitni kuhinjski inventar
 • Posuđe u kuharstvu
 • Alati u kuharstvu
 • Upotreba posuđa i alata i pripremi jela
 • Kuhinjski strojevi za mehaničku pripremu jela
 • Upotreba kuhinjskih strojeva za mehaničku pripremu hrane.
 • Termičkih uređaji u pripremi jela
 • Korištenje termičkih uređaja za termičku pripremu jela
 • Sastavljanje i rastavljanje kuhinjskih strojeva

Ugostiteljska kuhinja

 • Glavne i sporedne kuhinjske prostorije
 • Odabir prostorije za obradu namirnica
 • Radni procesi u kuhinjskim prostorijama
 • Alat, pribor i oprema
 • Skladištenje namirnica
 • Provjera ispravnosti
 • Priprema za skladištenje
 • Pravilno smještanje namirnica u skladišni prostor
 • Kontrola datuma i ambalaže
 • Kontrola uvjeta skladišta

Živežne namirnice

 • Namirnice biljnog i životinjskog porijekla
 • Mesa i termička obrada
 • Planiranje i priprema prema recepturi
 • Procjena svježine i ispravnosti namirnica

Priprema namirnica za obradu

 • Osnove mjernih jedinica
 • Korištenje pribora za mjerenje
 • Mjerenje namirnica
 • Matematičke operacije u kuharstvu
 • Priprema namirnica: čišćenje, pranje, ljuštenje i rezanje
 • Priprema radnog prostora u kuhinji
 • Primjena metoda i načina obrade namirnica prema recepturama i uputama
 • Odlaganje neiskorištenih namirnica

Osnove obrade živežnih namirnica

 • Vrste slanih jela i njihova uloga
 • Priprema jednostavnih slanih jela
 • Organoleptička svojstva tijekom i nakon pripreme jela
 • Alati i pribor za pripremu
 • Razlikovanje i upoznavanje s alatima za mehaničku obradu namirnica.
 • Primjena mehaničkih procesa u obradi namirnica.
 • Higijena alata i strojeva za obradu namirnica.
 • Termička obrada namirnica.
 • Sigurnost i zakonske odredbe.
 • Praktična primjena

Zbrinjavanje otpada

 • Osnovni koncepti zbrinjavanja otpada
 • Važnost ispravnog zbrinjavanja posebnih vrsta otpada
 • Posljedice neprimjerenog zbrinjavanja otpada
 • Razdvajanje otpada i propisi

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Pripremiti i odabrati potrebnu opremu, alat i strojeve te uređaje prema zahtjevima radnog procesa u ugostiteljskoj kuhinji
 2. Pripremiti radni prostor kuhinje prema nalogu kuhara
 3. Izvršiti pomoćne poslove prema nalogu (pranje, čišćenje i dezinficiranje ugostiteljskih prostora
 4. Primijeniti odgovarajuće tehnike i tehnologije rada prema namirnicama i jelu koje se izrađuje
 5. Mehanički pripremiti povrće, meso, ribu i ostale namirnice za korištenje u jelima
 6. Koristiti tehnike i alate mehaničke pripreme namirnica prema vrsti i namjeni namirnice
 7. Gotoviti jela odabirom pravilne termičke obrade prema zakonitostima struke
 8. Koristiti opremu i sredstva za čišćenje u kuhinji prema vrsti i namjeni kuhinjske opreme i površina
 9. Koristiti postupke održavanja higijene radnog prostora i opreme prema standardima rada u kuhinji
 10. Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša i održivog razvoja
 11. Nositi propisanu radnu odjeću prilikom izvršavanja zadataka
 12. Održavati urednost i čistoću pribora, posuđa, opreme i uređaja u ugostiteljskim prostorijama
 13. Održavati radni prostor u skladu s postojećim propisima ugostiteljskog objekta i higijensko sanitarnim propisima
 14. Sudjelovati u skladištenju namirnica

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije osnove ugostiteljskog posluživanja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 300 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  115 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 162 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 23  sata

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije osnove ugostiteljskog posluživanja koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

 • Posjedovanje kvalifikacije za zanimanje konobar, kuhar ili slastičar
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova ugostiteljskog posluživanja

Moduli i teme

Osnove ugostiteljskog posluživanja

 • Izvori opasnosti na radnom mjestu
 • Osobna zaštitna sredstva
 • Pravila zaštite na radu
 • Opasnost od požara
 • Uloga i značaj zaštite na radu
 • Opasnosti na mjestu rada
 • Radna odjeća i obuća kuharskog osoblja
 • Zaštita radnog okoliša
 • Higijenski minimum u ugostiteljstvu
 • Vrste obroka
 • Sredstva ponude jela i pića
 • Poslužni sustavi u ugostiteljstvu
 • Pripremni i završni radovi
 • Pravila posluživanja

 Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Primijeniti pravila rada na siguran način
 2. Primijeniti pravila zaštite od požara
 3. Primijeniti pravila zaštite okoliša
 4. Primijeniti pravila prve pomoći
 5. Zbrinuti otpadne materijale i dijelove prema pravilima struke i specifičnosti zanimanja
 6. Primjenjivati načela HACCP sustava u poslovanju odjela hrane i pića
 7. Obaviti pripremne radove u poslužnom odjelu prije početka dnevnog poslovanja
 8. Poštivati organizaciju rada i organizacijsku strukturu na radnom mjestu
 9. Poznavati osnovne načine posluživanja jela
 10. Samostalno poslužiti jelo prema određenom načinu posluživanja
 11. Samostalno dopremiti i poslužiti piće i napitak prema pravilima struke

 

 

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije Osnove obrade živežnih namirnica provodi se redovitom nastavom u trajanju od 300 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  115 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 162 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 23  sata.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije Osnove obrade živežnih namirnica koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

 • Posjedovanje kvalifikacije za zanimanje konobar, kuhar ili slastičar
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova obrade živežnih namirnica

Moduli i teme

Osnove obrade živežnih namirnica

 • Uloga i značaj zaštite na radu
 • Opasnosti na mjestu rada
 • Radna odjeća i obuća kuharskog osoblja
 • Zaštita radnog okoliša
 • Higijenski minimum u ugostiteljstvu
 • Organizacija rada u kuhinji
 • Podjela živežnih namirnica
 • Oprema, alat, strojevi i uređaji u ugostiteljskoj kuhinji
 • Tehnološki postupci prigotovljavanja živežnih namirnica
 • Mogući izvori opasnosti pri radu sa strojevima i termičkim uređajima
 • Prva pomoć
 • Racionalno korištenje namirnica

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Pripremiti radno mjesto u skladu s potrebama radnog procesa uvažavajući higijenu u kuhinji
 2. Osigurati provođenje higijenskih standarda kroz cjelokupni proizvodni i poslužni proces u kuhinji
 3. Koristiti kuhinjsku opremu i uređaje na ispravan i siguran način
 4. Provoditi zaštitu na radu u kuhinji
 5. Pripremiti i odabrati potrebnu opremu, alat i strojeve te uređaje prema zahtjevima radnog procesa u ugostiteljskoj kuhinji
 6. Primijeniti odgovarajuće tehnike i tehnologije rada prema namirnicama i jelu koje se izrađuje
 7. Gotoviti jela odabirom pravilne termičke obrade prema zakonitostima struke
 8. Racionalno koristiti namirnice i potrošni materijal

 

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije poslužitelj hrane i pića provodi se redovitom nastavom u trajanju od 1000 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  330 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 595 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 75 sati. Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije poslužitelj hrane i pića koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

 • Posjedovanje kvalifikacije za zanimanje konobar, kuhar ili slastičar
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za posluživanje hrane i pića

Moduli i teme

Sigurnost na radu

 • Uloga zaštite na radu u ugostiteljstvu
 • Identifikacije izvora opasnosti na radnom mjestu
 • Korištenje zaštitnih sredstava i opreme
 • Primjena propisa i načela zaštite na radu u ugostiteljstvu
 • Higijensko postupanje prilikom ozljede na radu

Higijena u ugostiteljstvu

 • Uvod u osobnu higijenu u ugostiteljstvu
 • Prevencija zaraznih bolesti u ugostiteljstvu
 • Rad s radnom odjećom i obućom
 • Korištenje odgovarajuće opreme i instrumenata za čišćenje i dezinfekciju
 • Povezivanje higijene s kvalitetom usluge
 • Važnost higijene u ugostiteljstvu
 • Oprema i sredstva za čišćenje
 • Rad s alatima
 • Postavljanje standarda u radnom prostoru
 • Sigurnost i zaštita na radu
 • Kontrola kvalitete
 • Sredstva za čišćenje i dezinfekciju u ugostiteljstvu
 • Rukovanje aparatima i sredstvima za čišćenje i dezinfekciju

Osnove ugostiteljskog posluživanja

 • Oprema i inventar u ugostiteljstvu
 • Vrste obroka
 • Sredstva ponude jela i pića
 • Faze radnog procesa
 • Poslužni sustavi
 • Uvod u prostorije za posluživanje gostiju
 • Vrste pomoćnih prostorija
 • Restorani i Bifei
 • Banketi
 • Terase i vanjski prostori

Pripremni radovi u ugostiteljskom prostoru

 • Pripremni radovi u konobarskoj pripremnici
 • Inventar u poslužnom odjelu
 • Održavanje inventara u poslužnom odjelu
 • Higijena u poslužnom odjelu
 • Pripremni radovi u blagovaonici
 • Inventar u blagovaonici
 • Postavljanje postava
 • Održavanje inventara u blagovaonici
 • Higijena u blagovaonici
 • Pripremni radovi u točioniku pića
 • Inventar u točioniku pića
 • Održavanje inventara u točioniku pića
 • Higijena u točioniku pića

Posluživanje gosta

 • Različiti načini posluživanja i vrsta pripreme jela
 • Pripremni i završni radovi u posluživanju hrane i pića
 • Postavljanje postava u prolaznom restoranu
 • Posluživanje gostiju hrane i pića
 • Posluživanje prema vrsti obroka
 • Tehnike posluživanja za različite vrste obroka
 • Organizacija radnog prostora
 • Estetika u posluživanju
 • Komunikacija s gostom u pansionskom restoranu
 • Završni radovi za posluživanje hrane i pića u pansionskom restoranu

Poslovni bonton u turizmu i ugostiteljstvu

 • Osnove poslovnog bontona
 • Poslovna komunikacija
 • Međukulturalna komunikacija
 • Pravila ponašanja u specifičnim prigodama
 • Komunikacijski proces

Zbrinjavanje otpada

 • Osnovni koncepti zbrinjavanja otpada
 • Važnost ispravnog zbrinjavanja posebnih vrsta otpada
 • Posljedice neprimjerenog zbrinjavanja otpada
 • Razdvajanje otpada i propisi

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Razlikovati vrste i namjenu prostorija u ugostiteljskom objektu
 2. Primijeniti pravila za održavanje osobne higijene, higijene radnog prostora i odgovarajuće radne odjeće
 3. Održavati urednost i čistoću pribora, posuđa, opreme i uređaja u ugostiteljskim prostorijama
 4. Izvršiti pomoćne poslove prema nalogu (pranje, čišćenje i dezinficiranje ugostiteljskih prostora)
 5. Izvršiti završne radove u prostorijama i prostorima ugostiteljskog odjela
 6. Obaviti pripremne radove u poslužnom odjelu prije početka dnevnog poslovanja
 7. Objasniti postupak pripreme pića i napitaka
 8. Prezentirati i dekorirati piće u odgovarajućim čašama
 9. Rukovati aparatima i sitnim inventarom sukladno pravilima ugostiteljskog objekta
 10. Primijeniti pravila bontona u poslovnoj komunikaciji
 11. Primijeniti i pratiti zakonske odredbe o hrani
 12. Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša i održivog razvoja
 13. Nositi propisanu radnu odjeću prilikom izvršavanja zadataka
 14. Održavati radni prostor u skladu s postojećim propisima ugostiteljskog objekta i higijensko sanitarnim propisima

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije Rezbarenje namirnica od neiskorištenih ostataka hrane provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  44 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 100 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 31 sat. 

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije Rezbarenje namirnica od neiskorištenih ostataka hrane koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

 • Posjedovanje kvalifikacije za zanimanje konobar, kuhar ili slastičar
 • Važeća sanitarna iskaznica

Moduli i teme

Rezbarenje namirnica od neiskorištenih ostataka hrane

 • Oznake kvalitete
 • Zero waste – kuhinja s manje otpada
 • Planiranje naručivanja namirnica – naruči onoliko koliko je potrebno
 • Kako iskoristiti višak hrane u kuhinji
 • Identifikacija izvora otpada u kuhinji
 • Sigurnost hrane
 • Skladištenje otpada od hrane
 • Izrada jela iz neiskorištenih namirnica
 • Alati i pribor za rezbarenje
 • Pripremanje namirnica za carving
 • Vještine izrade
 • Tehnike carving metode
 • Kreativnost i inovativnost u dizajnu
 • Prezentacija

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Pripremiti i odabrati potrebnu opremu, alat i strojeve te uređaje prema zahtjevima radnog procesa u ugostiteljskoj kuhinji
 2. Nadzirati i koordinirati tijek radnog procesa u kuhinji
 3. Utvrditi sklad / nesklad okusa u samom jelu
 4. Brzo i efikasno rješiti nepredviđene situacija tijekom proizvodnog procesa
 5. Racionalno koristiti namirnice i potrošni materijal
 6. Koordinirati, usmjeravati i nadgledati proces proizvodnje jela
 7. Uvoditi nove trendove i nove tehnike rada u kuhinju temeljem novih gastronomskih spoznaja
 8. Primijeniti odgovarajuće tehnike i tehnologije rada prema namirnicama i jelu koje se izrađuje
 9. Očuvati nutricionistički sastav namirnica kroz implementaciju novih tehnika i tehnologija rada

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije priprema i ukrašavanje složenih slastica, provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u trajanju od 35 sati, dijelom praktičnom nastavom u trajanju od 120 sati a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 20 sati.. Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije priprema i ukrašavanje složenih slastica koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

 • Posjedovanje kvalifikacije za zanimanje kuhar ili slastičar
 • Važeća sanitarna iskaznica

Moduli i teme

Priprema ukrašavanje i serviranje složenih slastica

 • Inovacije u slastičarstvu
  • Priprema osnovnih tijesta, slastičarskih smjesa i krema na inovativni način
  • Načini izrade slastica na inovativan način
  • Svojstva inovativnih postupaka
  • Tehnološki postupci izrade modernih slastica
 • Izrada složene slastice na moderan način
  • Organoleptička svojstva inovativnih slastica
 • Oblikovanje složenijih slastica
  • Kalupi i pribor za oblikovanje
  • Načini oblikovanja
 • Ukrašavanje složenijih slastica
  • Pribor za ukrašavanje složenijih slastica
  • Tehnike ukrašavanja složenijih slastica
 • Serviranje složenijih slastica
  • Posuđe i pribor za serviranje složenijih slastica
  • Načini serviranja složenijih slastica
 • Organoleptička svojstva složenih slastica

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Razlikovati energetsku i nutritivnu vrijednost pojedinih namirnica, njihova svojstva, učinak na čovjeka i način upotrebe
 2. Odabrati sastojke za pripremu pojedinačnih slastica poštivajući recept i normative
 3. Pripremiti osnovna tijesta, slastičarske smjese i kreme
 4. Kontrolirati kvalitetu izrađene slastice organoleptičkom kontrolom
 5. Rezati i oblikovati slastice
 6. Puniti i ukrasiti slastice
 7. Servirati slasticu uvažavajući vrstu i namjenu slastice
 8. Samostalno odabrati primjerene uređaje i pribor za rad i racionalno ih upotrebljavati

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije Priprema hrvatskih tradicionalnih jela.

provodi se redovitom nastavom u trajanju od 325 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom u ustanovi, u trajanju od  40 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 205 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 80 sati. Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije Priprema hrvatskih tradicionalnih jela koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

 • Posjedovanje kvalifikacije za zanimanje kuhar
 • Važeća sanitarna iskaznica

Moduli i teme

Trendovi u gastronomiji

 • Suvremeni oblici prehrane
 • Gastronomska kultura – gastronomski trendovi
 • Hrvatska nacionalna gastronomija
 • Tehnike prigotavljanja jela za gastronomsku ponudu
 • Priprema tradicionalnih hrvatskih jela na suvremen način

Hrvatska gastronomija

 • Svjetska kuhinja
 • Utjecaj svjetske kuhinje na hrvatsku gastronomiju
 • Specifičnosti gastronomskih regija
 • Izrada jelovnika
 • Gotovljenje tradicionalnih hrvatskih jela

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Primijeniti pravila za održavanja osobne higijene i poslovnog odijevanja
 2. Planirati i organizirati potrebne resurse za obavljanje zadataka u kuhinji
 3. Nabaviti namirnice uvažavajući jelovnike, menije i potrošnju ugostiteljskog objekta
 4. Skladištiti namirnice prema vrsti namirnice, standardima i pravilima skladištenja u kuhinji
 5. Procijeniti potrebnu nabavu i naručiti namirnice kratkog roka trajanja
 6. Organizirati i upravljati resursima tijekom rada u kuhinji
 7. Kontrolirati i provjeriti pripremljenost namirnica za daljnju obradu
 8. Planirati minimalne zalihe namirnica i ostale robe u kuhinji
 9. Primijeniti osnove ekonomije i poduzetništva u ugostiteljstvu

 

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije priprema jednostavnih slatkih jela, provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u trajanju od 55 sati, dijelom praktičnom nastavom u trajanju od 118 sati a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 52 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije Priprema jednostavnih slatkih jela koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Uvjet upisa

 • Završena osnovna škola
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječnička potvrda

Moduli i teme

Priprema i izrada jednostavnih slatkih jela

 • Pravci i trendovi u slastičarstvu
 • Slastičarski strojevi i alati
 • Slastičarske sirovine
 • Biskviti i tijesta
 • Kreme, glazure, nadjevi i umaci
 • Izrada jednostavnih slatkih jela
 • Prezentacija slastica
 • Hrvatska tradicionalna slatka jela
 • Oblikovanje i ukrašavanje jednostavnih slastica
 • Serviranje jednostavnih slastica
 • Posuđe i pribor za serviranje jednostavnih slastica
 • Organoleptička svojstva inovativnih slastica
 • Osnove higijene u slastičarstvu
 • Higijena rada
 • Higijena radnog prostora
 • Higijena hrane i prehrane

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Odabrati sastojke za pripremu pojedinačnih slastica poštivajući recept i normative
 2. Samostalno odabrati primjerene uređaje i pribor za rad i racionalno ih upotrebljavati
 3. Pripremiti osnovna tijesta, slastičarske smjese i kreme
 4. Primijeniti postupke pečenja, kuhanja, zagrijavanja, smrzavanja i druge toplinske obrade slastica
 5. Kontrolirati kvalitetu izrađene slastice organoleptičkom kontrolom
 6. Rezati i oblikovati slastice
 7. Puniti i ukrasiti slastice
 8. Servirati slasticu uvažavajući vrstu i namjenu slastice
 9. Skladištiti namirnice obzirom na vrstu namirnice
 10. Promicati gastronomsku kulturu i zdrav način ishrane

Održavati sigurno higijensko i pouzdano radno okruženje korištenjem adekvatnih postupaka održavanja osobne higijene i poštivanjem propisa o zaštiti na radu

 

Često postavljena pitanja
🡪Vaučer predstavlja financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih.
🡪Korisnik samostalno bira obrazovni program i pružatelja obrazovanja.
🡪Trošak programa obrazovanja u iznosu odobrenog vaučera isplaćuje se izravno odabranom pružatelju usluge obrazovanja.

🡪U slučaju da je trošak programa obrazovanja veći od iznosa vaučera, postoji mogućnost da razliku u visini iznosa podmiri korisnik ili poslodavac.
🡪Program obrazovanja može trajati:
– za nezaposlenu osobu do šest mjeseci
– za zaposlenu osobu do 10 mjeseci (zbog mogućnosti usklađivanja provedbe programa s radnim obvezama polaznika)

Vaučere mogu koristiti sve nezaposlene i zaposlene osobe s navršenih 15 godina života.

Korisnik vaučera ne može biti:

- osoba koja se nalazi u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja
- osoba koja se nalazi u sustavu visokog obrazovanja i znanosti
- osoba koja je korisnik mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje.

Sustav omogućuje stjecanje mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija
Vještine u ponudi su tražene na tržištu rada i izravno mogu unaprijediti Vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada
Samostalno odabirete program koji želite pohađati kao i pružatelja obrazovanja
Odobreni vaučer se može aktivirati u roku od 6 mjeseci od datuma odobrenja zahtjeva
Sustav je aplikativno podržan te se provodi s minimalnim administriranjem
Razvoj sustava vaučera prepoznat je i od strane Europske komisije te su u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurana značajna financijska sredstva
U slučaju da je trošak programa obrazovanja veći od iznosa vaučera, postoji mogućnost da se razlika u visini iznosa podmiri od strane korisnika ili poslodavca.
Zainteresirani će se za svoj vaučer moći prijaviti putem posebne aplikacije koju možete pronaći na sljedećem linku: https://vauceri.hzz.hr/

Za više informacija, prijave te dodatna pitanja obratiti nam se možete na email: studium@uciliste-studium.hr ili na:

Učilište Studium Vinkovci
099 801 5222

Neki od programa mogu se pohađati online, za više informacija o tome koji su to programi i kako se izvodi nastava molimo kontaktirajte nas!
Prijavi se
Za sve dodatne informacije o programima koje možete pohađati putem vaučera, kontaktirajte nas na e-mail: studium@uciliste-studium.hr ili popunite kontakt obrazac i odgovorit ćemo vam u najbržem mogućem roku.
Vauceri kontakt
Za više informacija o programim i besplatnim vaučerima za obrazovanje možete se javiti u Učilište Studium u vašem gradu

Zašto Studium?

Kao jedna od vodećih ustanova za obrazovanje odraslih omogućujemo svojim polaznicima vrhunske predavače i odlične uvjete rada.

Dugogodišnjim radom na području stjecanja novih kvalifikacija, osposobljavanja i usavršavanja svojih polaznika kontinuirano mijenjamo kvalitativnu strukturu radnog stanovništva i potencijalne radne snage na području Republike Hrvatske.

Ideja Studiuma je da s jedne strane polaznicima pruža kvalitetu, a s druge strane iznimno zadovoljstvo i pozitivno iskustvo.
PREDAVAČA
0
LOKACIJA
0
PROGRAMA
0
POLAZNIKA
0
0+
Prvi/a saznaj o novostima i promotivnim akcijama Učilišta Studium

#pokrenise #promijenisve
#usmjerikarijeruupravomsmjeru
©2024 Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Website by 
Ascentia Digital
menuchevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram