PROGRAMI OBRAZOVANJA
Ekonomija i trgovina
Prodavač
Posao prodavača podrazumijeva prodaju robe na veliko ili malo te savjetovanje kupaca o kupovini. Može raditi u velikim trgovačkim sustavima, na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2 172 sata. Dio programa izvodit će se kroz vježbe. Vježbe se izvode u praktikumu, specijaliziranoj učionici ustanove/škole s instaliranom potrebnom programskom potporom, a dio sadržaja realizira se terenskom nastavom.

Prodavač

Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:

-završena osnovna škola i navršenih 15 godina
-liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Prodavača.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

-najmanje 17 godina starosti,
-završena srednja škola
-liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Prodavača.

Poslovni tajnik
Poslovni tajnik je ključna osoba koja obavlja sve administrativne i tajničke poslove. Može raditi u privatnim poduzećima, stručnim službama društvenih poduzeća, raznim uredima, organima uprave te u svim javnim ustanovama.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2 148 sati. Nema praktične nastave.

Poslovni tajnik

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: - završena osnovna školu -najmanje 15 godina života.
Za upis u program prekvalifikacije: -polaznik mora imati 18 godina -završenu srednju školu.

Komercijalist
Komercijalist obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2692 sati. Strukovne vježbe za zanimanje komercijalist izvoditi će se u specijaliziranoj učionici ustanove (praktikumu).

Komercijalist

U program za stjecanje srednje stručne spreme:
-završena osnovna škola
-navršenih 15 godina života.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:
-najmanje 17 godina starosti,
-završena srednja škola.

Ekonomist
Ekonomisti istražuju načine kako društvo iskorištava svoje ograničene izvore – sirovine, ljudski rad i kapital – kako bi proizvelo robu i usluge.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2 679 sati. // Vježbe se izvode, prema nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekonomist u redovitom obrazovanju, u specijaliziranoj učionici ustanove/škole s instaliranom potrebnom programskom potporom. Praćenje i ocjenjivanje polaznika provode nastavnici u ustanovi. Polaznici vode dnevnik rada.

ekonomist

Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:

-završena osnovna škola i navršenih 15 godina
-liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Ekonomista.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

-najmanje 17 godina starosti,
-završena srednja škola
-liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Ekonomista.

Kontaktirajte nas
Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Zdravstvo kontakt
Prvi/a saznaj o novostima i promotivnim akcijama Učilišta Studium

#pokrenise #promijenisve
#usmjerikarijeruupravomsmjeru
©2024 Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Website by 
Ascentia Digital
menuchevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram