PROGRAMI OBRAZOVANJA
Poljoprivreda i prehrana
Veterinarski tehničar
Pomaže veterinaru pri pregledu, dijagnozi bolesti i liječenju životinja. Može samostalno obavljati jednostavnije preglede životinja i jednostavnije laboratorijske pretrage kao i primjenjivati lijekove koje odredi veterinar. Obavlja umjetno osjemenjivanje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te higijenske poslove u veterinarstvu.
Prijavi se

Dio programa za zanimanje Veterinarski/a tehničar/ka izvodi se dopisno-konzultativnom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom u ukupnom trajanju od
2 808 sati. Dio programa izvodit će se kroz vježbe.

Vježbe se izvode u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.
Vježbe se izvode u veterinarskim stanicama i ambulantama, te ostalim veterinarskim ustanovama

Veterinarski tehničar

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: - polaznici koji imaju završenu osnovnu školu - najmanje 15 godina života -liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova Veterinarski/a tehničar/ka. Uvjeti za upis u program prekvalifikacije: -polaznik mora imati završenu srednju školu - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova Veterinarski/a tehničar/ka.

Poljoprivredni gospodarstvenik
Gospodarstvenik na mješovitom seoskom gospodarstvu obavlja poslove koji su vezani za poslovanje seoskog gospodarstva. Može se baviti oranjem, žetvom, poljoprivrednom proizvodnjom hrane, uzgojem životinja i raznim drugim poslovima.
Prijavi se

Program poljoprivredni gospodarstvenik izvodi se u ukupnom trajanju od 2381 sat. Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu koja će se realizirati u poljoprivrednim poduzećima ili licenciranim obiteljskim gospodarstvima (otvoreni ili zatvoreni prostori u kojima je moguća realizacija nastavnih sadržaja i gdje će se moći izvoditi naučeni zahvati potrebni u uzgoju pojedinih kultura i stoke).

Poljoprivredni gospodarstvenik

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme

-završena osnovna škola.
Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

-najmanje 17 godina starosti,
-završen neki od programa srednje škole.

Voćar, vinogradar, vinar
Uključuju se u primjenu umjetnih gnojiva u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu, ali i u prehrambenoj industriji, ratarstvu i uzgoju povrća.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2 300 sati. Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Praktična nastava realizira se u voćnjaku, vinogradu, voćnom i loznom rasadniku te vinskom podrumu u okviru poduzeća ili licenciranog obiteljskog gospodarstva.

Voćar, vinogradat, vinar

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: -osoba koja ima završenu osnovnu školu - najmanje 15 godina života.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije: -polaznik mora imati završenu srednju školu.

Ratar
Obavlja radne operacije u ratarskoj proizvodnji; obrada tla, gnojidba, sjetva, njega usjeva, žetva, spremanje i čuvanje ratarskih proizvoda, primjena organskih mineralnih gnojiva, sjemena i sadnih i drugih materijala.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2 233 sati. Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Praktična nastava će se izvoditi u gospodarskim objektima za ratarsku proizvodnju, na ratarskim proizvodnim površinama, na poljoprivrednim gospodarstvima itd.

Ratar

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme -osoba koja ima završenu osnovnu školu - najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije - polaznik mora imati završenu srednju školu.

Vrtlar
Obavlja poslove koji uključuju primjenu umjetnih gnojiva u vrtlarstvu i prehrambenoj industriji. Usko povezan s ratarstvom i uzgojem povrća i voća.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2 318 sati. Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.
Praktična nastava će se izvoditi u odgovarajućim radilištima te u gospodarskim objektima za vrtlarsku proizvodnju

Vrtlar

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: -osoba koja ima završenu osnovnu školu - najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije: -polaznik mora imati završenu srednju školu.

Pekar
Priprema sve vrste pekarskih proizvoda, slastice i posebne delicije. Prima narudžbe i priprema slatke i slane prehrambene proizvode za razne događaje.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 3 405 sati. Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Praktična nastava će se izvoditi u pekarnicama. Praćenje i ocjenjivanje polaznika na praktičnoj nastavi vrše voditelji praktične nastave u suradnji s mentorima iz pekarnice.

Pekar

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: polaznik mora biti stariji od 15 godina - mora imati završenu osnovnu školu - imati liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara.

Za upis u program prekvalifikacije: - polaznik mora imati 18 godina -završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara.

Mljekar
Mljekar se bavi preuzimanjem, preradom, pakiranjem, skladištenjem i prodajom mlijeka i mliječnih proizvoda.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 3 423 sata. Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.
Praktična nastava realizira se u praktikumu i/ili licenciranim radionicama.

Mljekar

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: - osoba koja ima završenu osnovnu školu - najmanje 15 godina života - liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara/ice.

Za upis u program prekvalifikacije: - polaznik mora imati završenu srednju školu - liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara/ice.

Mesar
Mesar obavlja poslove obrade mesa i mesnih proizvoda, obavlja kategorizaciju mesa i proizvodi mesne prerađevine.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 3 405 sati. Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.
Praktična nastava će se izvoditi u mesarskim radionicama/mesnicama.

Mesar

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: - polaznik mora biti stariji od 15 godina - imati završenu osnovnu školu.
- liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice.

Za upis u program prekvalifikacije: - polaznik mora imati završenu srednju školu - liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice.

Agroturistički tehničar
Agroturistički tehničar se bavi ekološkom proizvodnjom, pripremom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te ponudom hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva. Može pružati i druge turističke usluge.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2 954 sati. Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.
Praktična nastava će se izvoditi u ustanovama i obrtima.

Agroturistički tehničar

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: -završena osnovna škola -najmanje 15 godina života.
Za upis u program prekvalifikacije: - polaznik mora imati završenu srednju školu.

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut primjenjuje, skladišti i prodaje sredstva za zaštitu bilja i ostale proizvode koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. Ima znanje o uzročnicima biljnih bolesti, biljnim nametnicima i korovu.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2668 sati. Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Praktična nastava će se izvoditi prema nastavnom planu u praktikumu/radionici ustanove, skladištima i prodavaonicama-poljoprivrednim apotekama sa svom opremom.

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: - završena osnovna škola -najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije : -polaznik mora imati završenu srednju školu.

Prehrambeni tehničar
Prehrambeni tehničar sudjeluje u organizaciji, nadzoru i kontroli proizvodnje, skladištenju i prodaji prehrambenih sirovina i proizvoda. Radi u kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima i sudjeluje u razvoju novih prehrambenih proizvoda.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2 246 sati. Dio programa izvodit će se kroz vježbe.

Vježbe se izvode u laboratoriju.

Prehrambeni tehničar

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: - završena osnovna škola -najmanje 15 godina života -liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova prehrambenog/e tehničara/ke.

Za upis u program prekvalifikacije: -polaznik mora imati završenu srednju školu - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova prehrambenog/e tehničara/ke

Agrotehničar
Agrotehničar je osoba koja organizira i provodi biljnu i animalnu poljoprivrednu proizvodnju. Obavlja poslove planiranja, organizacije, upravljanje procesima i izvršavanja poslova na poljoprivrednim gospodarstvima i u ustanovama.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2 803 sata. Dio programa izvodit će se kroz vježbe. Vježbe se izvode u specijaliziranoj učionici, pedološkom praktikumu, poljoprivrednoj ljekarni, zaštićenim prostorima, voćnjacima sa odabranim voćnim vrstama, vinskom podrumu, stočarskom praktikumu, tvornici stočne hrane, farmi...

Agrotehničar

Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:

-završena osnovna škola -navršenih 15 godina
-liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Agrotehničara.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

-najmanje 17 godina starosti,
-završena srednja škola
-liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Agrotehničara.

Kontaktirajte nas
Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Zdravstvo kontakt
Prvi/a saznaj o novostima i promotivnim akcijama Učilišta Studium

#pokrenise #promijenisve
#usmjerikarijeruupravomsmjeru
©2024 Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Website by 
Ascentia Digital
menuchevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram