PROGRAMI OBRAZOVANJA
Promet
Vozač motornog vozila
Upravlja teretnim vozilom unutar gradskog, međumjesnog i međunarodnog područja. Obavlja poslove pripreme vozila za prijevoz, preuzima prijevoznu dokumentaciju i predmet prijevoza; upravlja vozilom tijekom prijevoza; vodi prijevoznu dokumentaciju, otklanja manje kvarove na vozilu, preuzima teret u prijevozu, nadzire utovar i istovar te vodi brigu o njegovoj zaštiti.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 1781 sat u sklopu kojih je i praktična nastava koja se izvodi u suradnji s obrtničkim radionicama i poduzećima.

Vozač motornog vozila

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: -završena osnovna škola -najmanje 15 godina života
-Zdravstvena sposobnost – kontraindikacije (od liječnika medicine rada) Za upis u program prekvalifikacije: - 18 godina - završena srednja škola

Tehničar za logistiku i špediciju
Tehničar za logistiku i špediciju organizira prijevoz pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom, morem i rijekom te izdaje i pribavlja transportnu dokumentaciju. Rukuje robom, sklapa ugovore o osiguranju tereta, o ukrcaju, iskrcaju i prekrcaju robe. Obavlja leasing poslove, poslove kontrole robe i sl.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2 206 sati. Praktična nastava će se izvoditi u poduzećima za transport, promet, logistiku, špediciju, i na carinama. Praćenje i ocjenjivanje polaznika na praktičnoj nastavi vrše voditelji praktične nastave u suradnji s mentorima.

Tehničar za logistiku i špediciju

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: -završena osnovna škola - najmanje 15 godina života - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
Za upis u program prekvalifikacije: - 18 godina života - završena srednja škola - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Tehničar pregledač vagona
Pregledači vagona pregledavaju i utvrđuju tehničku ispravnost pojedinih vagona za korištenje u prometu
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2.403 sata. Vježbe i stručna praksa izvodit će se prema nastavnom planu i programu u prostoru strojarske industrije/strojarskim tvrtkama koje imaju sve odgovarajuće uvjete za provođenje vježbi i stručne prakse.

Tehničar pregledač vagona

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Tehničar vuče - strojovođa
Strojovođa upravlja vučnim vozilom, te prevozi putnike i teret. Strojovođa vozi uglavnom sam, ali može imati i pomoćnika
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa; 2388 sati. Praktična nastava i stručna praksa izvodit će se prema nastavnom planu i programu u prostoru željezničkih kolodvora(ili sličnim ustanovama) koje imaju sve odgovarajuće uvjete za provođenje vježbi i stručne prakse.

Tehničar vuče - strojovođa

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar vuče-strojovođa mogu se upisati polaznici koji imaju:
-završenu osnovnu školu
-najmanje 15 godina života
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova strojovođe.
Za upis u program prekvalifikacije: -završena srednja škola -liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara vuče-strojovođe.

Tehničar za željeznički promet
Tehničar za željeznički promet obavlja poslove u tehnologiji željezničkog prometa. Regulira promet vlakova, prati kretanje vlakova i usklađuje njihova kretanja s redom vožnje. Obavještava stanično osoblje i vlak o svim promjenama i odstupanjima od reda vožnje, raspoređuje i vrši nadzor nad radom staničnog osoblja i osoblja vlaka.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa; 1994 sata. Praktična nastava i stručna praksa izvodit će se prema nastavnom planu i programu u prostoru željezničkih kolodvora(ili sličnim ustanovama) koje imaju sve odgovarajuće uvjete za provođenje vježbi i stručne prakse.

Tehničar za željeznički promet

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar željezničkog prometa mogu se upisati polaznici koji imaju:
-završenu osnovnu školu
-najmanje 15 godina života
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova strojovođe.

Za upis u program prekvalifikacije: - završena srednja škola - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara željezničkog prometa.

Kontaktirajte nas
Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Zdravstvo kontakt
Prvi/a saznaj o novostima i promotivnim akcijama Učilišta Studium

#pokrenise #promijenisve
#usmjerikarijeruupravomsmjeru
©2024 Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Website by 
Ascentia Digital
menuchevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram