PROGRAMI OBRAZOVANJA
Osobne usluge
Gerontodomaćica
Prilagođava načine pripreme obroka i dostavlja hranu korisniku. Mora prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 160 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 65 sati i vježbe u trajanju od 14 sati izvode se u učionici ustanove.
Praktična nastava u trajanju od 81 sat realizira se u institucijama koje se bave brigom o starijim osobama.

Gerontodomaćica

Uvjeti za upis: -završena osnovna škola
-navršenih 18 godina života
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice.

Osnovni poslovi manikure
Izvodi manikuru prirodnog nokta i primjenjuje osnovni tretman njege ruku. Izvodi ugradnju umjetnih noktiju.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 130 sati. 50 nastavnih sati teorijska nastava, 25 sati vježbi i 55 nastavnih sati praktična nastava.

Osnovni poslovi manikure

Uvjeti za upis: - završenu srednju školu,
- najmanje 18 godina života

Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama
Provodi i pruža podršku učenicima s teškoćama u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka. Osigurava inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 218 sati. 90 sati teorijske nastave, 24 sata vježbi i 104 sata praktične nastave.

Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Uvjeti za upis:

-završena najmanje četverogodišnja srednja škola

-potvrda o nekažnjavanju

-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi

Instruktor grupnog fitnesa uz glazbu
Provodi klasični oblik treninga grupnog fitnesa uz glazbu, step i trening grupnog fitnesa uz glazbu.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 233 sata. Teorijski dio programa u trajanju od 131 sat izvodi se u učionici ustanove kao i vježbe u trajanju od 11 sati (za sve nastavne cjeline osim Metodike grupnog fitnesa uz glazbu). Vježbe nastavne cjeline Metodika grupnog fitnesa uz glazbu u trajanju od 41 sat i praktična nastava u trajanju od 50 sati provode se u fitnes centrima ili klubovima sportske rekreacije pod nadzorom mentora.

Instruktor grupnog fitnesa uz glazbu

Uvjeti za upis: -završenačetverogodišnja srednja škola
-navršenih 18 godina života
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova instruktora grupnog fitnesa uz glazbu

Maser
Maser pruža razne vrste masaža, kako bi poboljšao kvalitetu života svojih klijenata. Nizom sustavnih pokreta tretira mekana tkiva, kao što su koža, mišići i vezivno tkivo.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 160 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 40 sati izvodi se u učionici ustanove. Vježbe u trajanju od 20 sati izvode se u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe., salonu ili ustanovi.
Praktični dio programa u trajanju od 120 sati - izvodi se u salonu/ustanovi koja ima uvjete za masera.

Maser

Uvjeti za upis: -završena srednja škola,
-navršenih 18 godina
-liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova masera.

Instruktor fitnesa u teretani
Obavlja poslove početne obuke i podučavanja osoba osnovnoj tehnici rada na trenažerima i slobodnim utezima te vježbačima omogućava lakšu prilagodbu na vježbanje u teretani
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 210 sati. Dio nastave provodi se kroz vježbe i praktičnu nastavu.
Teorijska nastava i vježbe se izvode u učionici Ustanove.
Praktična nastava realizira se u teretani s kojim Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Instruktor fitnesa u teretani

U program osposobljavanja za poslove instruktora/-ice fitnesa u teretani mogu se upisati polaznici koji imaju
- završenu najmanje trogodišnju srednju školu,
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova instruktora/-ice fitnesa,
- prijeđeni prag na provjeri specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja koje provodi Ustanova ili dokaz o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu ili Studijskom centru za izobrazbu trenera ili rješenje o kategorizaciji sportaša izdano od Hrvatskog olimpijskog odbora
- potvrdu fitnes centra o organiziranom bavljenju sportskim aktivnostima

Specijalist/ica zaštite na radu
Provodi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledava i sudjeluje u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznaje vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada. Primjenjuje odgovarajuća pravila zaštite na radu.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 250 sati. Teorijske nastave u trajanju od 82 sata, vježbi u trajanju 88 sati i praktične nastave u trajanju od 80 sati.

Specijalist/ica zaštite na radu

Uvjeti za upis: -18 godina života,
-minimalno završena trogodišnja srednja škola
-minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca,
-liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Jednostavni poslovi u zanimanju dimnjačar/ka
Dimnjačar se bavi čišćenjem i ispitivanjem svih vrsta dimnjaka i spojnih dijelova, ventilacijskih i sličnih uređaja, ogrjevnih naprava i centralnih ložišta. Također provodi mjere zaštite od požara.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 155 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 55 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih, a praktični dio programa u trajanju od 100 sati provodi se u tvrtki koja provodi dimnjačarske radove.

Jednostavni poslovi u zanimanju dimnjačar/ka

Uvjeti za upis:

-završena srednja škola,
-navršenih 18 godina
-liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dimnjačara

Wellness terapeut
Izvodi wellness pedikuru / wellness tretman lica / wellness tretman tijela. Izvodi manualne tehnike masaže te priprema jednostavne eterične mješavine.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 250 sati. Program osposobljavanja realizirati će se redovitom ili konzultativno – instruktivnom nastavom u trajanju od 250 sati, od čega je planirano 60 sati teorijske nastave, 35 sati vježbi i 155 sati praktične nastave.
Vježbe u trajanju 35 sata izvoditi će se u specijaliziranoj učionici Učilišta Studium koja je opremljena svom opremom i pomagalima potrebnim za izvođenje vježbi.
Praktični dio nastave u trajanju od ukupno 155 sati izvoditi će se kod poslodavaca koji nude wellness uslugu.

Wellness terapeut

Uvjeti za upis: -završena trogodišnja srednja škola za zanimanja: kozmetičar, frizer, pediker, ili završena četverogodišnja srednja škola
-liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova wellness terapeuta

Vizažist
Umjetnik koji se bavi izgledom ljudskog tijela. Najčešće se bave uljepšavanjem ili naglašavanjem i prikrivanjem određenih dijelova lica. Često se specijaliziraju u određenom području kao što je filmska šminka, kazališna šminka, transformacije…
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 140 sati. Teorijski dio nastave u trajanju od 32 sata realizirat će se u učionici ustanove, a vježbe u trajanju od 20 sati te praktični dio programa u trajanju od 88 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Vizažist

Uvjeti za upis: -završena srednja škola,
-navršenih 18 godina
-liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti

Čišćenje i održavanje javnih površina
Čisti i održava javne površine.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 120 sati. Teorijski dio programa u trajanju od 22 sata izvodi se u klasičnoj učionici ustanove, a vježbe u trajanju od 18 sati i praktični dio programa u trajanju od 80 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji i/ili na javnim površinama u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uvjeti za upis: -završena srednja škola,
-navršenih 18 godina
-liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti

Poslovi kozmetičke njege lica
Izvodi jednostavne postupke klasičnog tretmana čišćenja i kozmetičke njege lica. Prepoznaje stanja kože i promjene na koži.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 135 sati. Teorijski dio nastave u trajanju od 40 sati realizirat će se u učionici ustanove, a vježbe u trajanju od 10 sati te praktični dio programa u trajanju od 85 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Kozmetičar

Uvjeti za upis: -završena srednja škola,
-navršenih 18 godina
-liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti

Kontaktirajte nas
Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Zdravstvo kontakt
Prvi/a saznaj o novostima i promotivnim akcijama Učilišta Studium

#pokrenise #promijenisve
#usmjerikarijeruupravomsmjeru
©2024 Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Website by 
Ascentia Digital
menuchevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram