PROGRAMI OBRAZOVANJA
Elektrotehnika, računarstvo, strojarstvo
Elektromehaničar
Elektromehaničari izrađuju i montiraju dijelove za elektrouređaje: kućanske aparate i druge električne strojeve. Oni ispituju ispravnost elektroničkih sklopova te održavaju i vrše popravke elektrotehničkih kućanskih aparata.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 3472 sata. Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.
Praktična nastava će se izvoditi u licenciranim radionicama (obrtima) i drugim mjestima koja mogu realizirati praktičnu nastavu prema nastavnom planu.

Elektromehaničar

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: -završena osnovna škola -najmanje 15 godina života - liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova elektromehaničara/ke.

Za upis u program prekvalifikacije: -završena srednja škola

Elektroinstalater
Elektroinstalater postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 3472 sata. Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu i laboratorijske vježbe.
Dio laboratorijskih vježbi se ostvaruje u školskim radionicama , a dio u pogonima, radionicama i konstrukcijskim uredima tvornica i poduzeća.
Praktična nastava će se izvoditi u licenciranim radionicama i drugim mjestima koja mogu realizirati praktičnu nastavu prema nastavnom planu.

Elektroinstalater

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: - završena osnovna škola . najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije :i -završena srednja škola

Autoelektričar
Autoelektričar održava, popravlja, zamjenjuje i regulira rad električnih i elektroničkih uređaja, sklopova i instalacija u automobilu. Proizvodi i održava električnu opremu za motore i cestovna vozila te akumulatore.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 3473 sata. Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu i laboratorijske vježbe.
Dio laboratorijskih vježbi se ostvaruje u školskim radionicama , a dio u pogonima, radionicama i konstrukcijskim uredima tvornica i poduzeća.
Praktična nastava će se izvoditi na radilištima, licenciranim radionicama i drugim mjestima koja mogu realizirati praktičnu nastavu prema nastavnom planu.

Autoelektričar

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: - završena osnovna škola - najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije: -završena srednja škola

Elektrotehničar
Elektrotehničar obavlja poslove tehničkog projektiranja, proizvodnje i kontrole različitih elektrotehničkih proizvoda.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2 643 sati. Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Praktična nastava će se izvoditi u praktikumu/radionici ustanove, skladištima i prodavaonicama-poljoprivrednim apotekama sa svom opremom.

Elektrotehničar

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: -završena osnovna škola -najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije: završena srednja škola

Tehničar za telekomunikacije
Tehničar za telekomunikacije nadgleda polaganje, montažu i ugrađivanje telekomunikacijskih kablova i mreža korisnika.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2473 sata. Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu i laboratorijske vježbe.
Dio laboratorijskih vježbi se ostvaruje u školskim radionicama , a dio u pogonima, radionicama i konstrukcijskim uredima tvornica i poduzeća.
Praktična nastava će se izvoditi u poduzećima za izgradnju i održavanje telekomunikacijskih kapaciteta, prodavaonicama telekomunikacijskih aparata i uređaja te velikim telekomunikacijskim sistemima.

Tehničar za telekomunikacije

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: - završena osnovna škola - najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije: -završena srednja škola

Tehničar za mehatroniku
Tehničar za mehatroniku projektira, nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve, alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih, strojarskih, optičkih, automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa : 2 952 sati. Dio programa izvodit će se kroz praktične vježbe. Radioničke vježbe se izvode u redovitom obrazovanju, u radionicama za praktičnu nastavu ustanove/škole

Tehničar za mehatroniku

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

-završena osnovna škola -navršenih 15 godina
-liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Tehničara za mehatroniku.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

-najmanje 17 godina starosti,
-završena srednja škola
-liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Tehničara za mehatroniku.

Strojarski računalni tehničar
Prijavi se

Strojarski računalni tehničar

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
Popravlja, servisira i kontrolira rad strojeva, aparata i ostalih uređaja koji se koriste u poljoprivredi, šumarstvu, vrtlarstvu i graditeljstvu. Također, održava sklopove i sustave navedenih strojeva te motore s unutarnjim izgaranjem i sustave prijenosa snage.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 3 404 sata. Praktični dio izvodi se u poljoprivrednim obrtima i gospodarstvima.

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme: -18 godina - završena srednja škola
Za upis u program prekvalifikacije: -završena srednja škola

Kontaktirajte nas
Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Zdravstvo kontakt
Prvi/a saznaj o novostima i promotivnim akcijama Učilišta Studium

#pokrenise #promijenisve
#usmjerikarijeruupravomsmjeru
©2024 Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Website by 
Ascentia Digital
menuchevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram