PROGRAMI OBRAZOVANJA
Zdravstvo i socijalna skrb
Farmaceutski tehničar
Farmaceutski tehničar radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji različitih farmaceutskih proizvoda – lijekova, dijetetskih i kozmetičkih pripravaka. Sadržaj ovog programa omogućuje polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2 570 sati. Obrazovanje farmaceutskih tehničara ima za cilj usvojiti znanje te osposobiti i razviti polaznika u farmaceutskog stručnjaka koji će moći samostalno obavljati cjelokupni spektar poslova u struci.

Dio stručnih sadržaja čine vježbe čija je zadaća postupno uvođenje polaznika u rad, posebno u ljekarnama i biljnim ljekarnama, kao i ostalim ustanovama gdje farmaceutski tehničari obavljaju svoju djelatnost. Tijekom obrazovanja, polaznici će se upozoriti na veliku odgovornost u budućem profesionalnom radu te će ih se upoznati sa svim novim dostignućima i težnjama u struci od kojih glavno mjesto ima primjena elektronskih računala te fitoterapija.

FARMACEUTSKI/A TEHNIČAR/KA

-Za upis u srednju školu:

Završena osnovna osnovna škola i najmanje 14 godina života

Liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova

-Za upis u program prekvalifikacije:

Završena srednja škola

Liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova

Bolničar
Uređuje i oblači umrlog i brine za transport, dezinficira okolinu bolesnog, priprema pribor za sterilizaciju, brine za mikroklimu u sobi bolesnika, uočava promjene na bolesniku i obavještava članove zdravstvenog tima.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 1 326 sati. Cilj i zadaća programa za obrazovanje bolničara je da polaznici usvoje znanja, vještine i navike za obavljanje bolničarskih djelatnosti.

Zanimanje BOLNIČAR/KA

-Za upis u program stjecanja niže stručne spreme

Polaznik mora biti stariji od 17 godina

Završena osnovna škola

Potvrda liječnika medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova bolničara

-Za upis u program prekvalifikacije

Polaznik treba imati najmanje 17 godina

Završena srednja škola

 

Fizioterapeutski tehničar
Stjecanje znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u području fizikalne medicine i rehabilitacije preko općeobrazovnog i strukovnog obrazovnog programa.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 2 854 sati. Obrazovanje fizioterapeutskog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih svrha i zadaća u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, kod polaznika ima svrhu stjecanje znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u području fizikalne medicine i rehabilitacije preko općeobrazovnog i strukovnog obrazovnog programa.

FIZIOTERAPEUTSKI/A TEHNIČAR/KA

-Za upis u srednju školu:

Završena osnovna škola

Najmanje 14 godina života

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.

 

-Za upis u program prekvalifikacije:

Završena srednja škola

Liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Zdravstveno laboratorijski tehničar
Zdravstveno-laboratorijski tehničar uzima uzorke i provodi analize krvi, mokraće i drugog biološkog materijala.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 3110 sati. Program je usklađen s očekivanjima i potrebnim novinama primjerenim radu zdravstveno-laboratorijskog tehničara. Strukovni sadržaji imaju zadaću omogućiti polaznicima stjecanje sustavnih stručnih znanja iz područja medicinske biokemije, laboratorijske hematologije, mikrobiologije i prazitologije, znanja iz područja imunohematologije i transfuziologije, histoloških i citoloških tehnika. Strukovni sadržaji moraju dati potrebna znanja i vještine koja određuju osobine, sposobnosti i navike zdravstveno-laboratorijskog tehničara. Ti sadržaji izvode se preko skupnih i individualnih konzultacija, vježbi, seminarskih radova i rješavanja problema.

ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI/A TEHNIČAR/KA

-Za upis u srednju školu:

Završena osnovna škola

Najmanje 14 godina života

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.

 

-Za upis u program prekvalifikacije:

Završena srednja škola

Liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova

Sanitarni tehničar
Rade na sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i očuvanju zdrave okoline. Provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sudjeluju u terenskim ispitivanjima pri pojavi zaraznih bolesti i ispitivanju čimbenika životne i radne okoline čovjeka.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 3151 sat. Program je usklađen s novinama primjerenim radu sanitarnog tehničara. Strukovni sadržaji imaju zadaću omogućiti polaznicima stjecanje sustavnih stručnih znanja iz područja pretraga vode, higijene i tehnologije namirnica, mikrobiologije, parazitologije, epidemiologije, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, znanja iz područja okoline i zdravlja, zdravstvenog odgoja i socijalne medicine.

SANITARNI/A TEHNIČAR/KA

-Za upis u srednju školu:

Završena osnovna škola

Najmanje 14 godina života

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.

 

-Za upis u program prekvalifikacije:

Završena srednja škola

Liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Dentalni asistent
Dentalni asistent asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka. Priprema pacijenta, radno mjesto, pribor i instrumente, zbrinjava pacijenta nakon terapije, vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa:  2 761 sati. Program mora osigurati polaznicima stjecanje osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji razvoj u struci. Također, osposobiti ih za samostalno obavljanje poslova u domeni zanimanja dentalnog asistenta/asistentice. Dio programa izvodit će se kroz vježbe.

DENTALNI/A ASISTENT/ICA

-Za upis u srednju školu:

Završena osnovna škola

Najmanje 14 godina života

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.

 

-Za upis u program prekvalifikacije:

Završena srednja škola

Liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Dentalni tehničar
Izrađuje fiksne i mobilne protetske konstrukcije u stomatologiji. Izrađuju i ortodontska pomagala koja su namijenjena ispravljanju nepravilnosti zubi i čeljusti.
Prijavi se

Cjelokupno trajanje programa: 3 092 sati. Strukovno-teorijski sadržaji upoznaju polaznika s građom i funkcijom stomatološkog sustava te s posljedicama koje nastaju nakon djelomičnog i potpunog gubitka živčanih jedinica. Upoznaju ga s različitim vrstama fiksnih i mobilnih protetskih radova te tehnološkom izradbom radova kao terapijskog sredstva s vrstama zubotehničkih materijala i tehnološkim procesima.

DENTALNI/A TEHNIČAR/KA

-Za upis u srednju školu:

Završena osnovna škola

Najmanje 14 godina života

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.

 

-Za upis u program prekvalifikacije:

Završena srednja škola

Liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Kontaktirajte nas
Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Zdravstvo kontakt
Prvi/a saznaj o novostima i promotivnim akcijama Učilišta Studium

#pokrenise #promijenisve
#usmjerikarijeruupravomsmjeru
©2024 Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Website by 
Ascentia Digital
menuchevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram