#pokrenise
#promijenise

Učilište Studium
Škola po tvojoj mjeri

Specifični programi

Dugogodišnjim radom na području stjecanja novih kvalifikacija, osposobljavanja i usavršavanja svojih polaznika kontinuirano mijenjamo kvalitativnu strukturu radnog stanovništva i potencijalne radne snage na području Republike Hrvatske.

Program obrazovanja Specijalist za digitalni marketing provodi se redovitom nastavom uživo ili online u trajanju od 300 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 25 sati, praktičnim dijelom nastave od 120 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 155 sati.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o strukovnom specijalističkom usavršavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije Specijalist za digitalni marketing / Specijalistica za digitalni marketing.

Uvjet upisa

Minimalno završena srednja četverogodišnja škola iz sektora ekonomija i trgovina ili završen program obrazovanja iz područja internetskog marketinga

Moduli i teme

Digitalna marketinška kampanja

 • Uvod u digitalni marketing
 • Digitalna marketinška strategija
 • Marketing odnosa ( CRM)
 • Korisničko putovanje u marketingu
 • Digitalni promocijski kanali
 • Web sjedište
 • Alati za izradu web sjedišta
 • Optimizacija web sjedišta
 • Google Ads i Google Analitytics
 • Društvene mreže
 • Optimizacija društvenih mreža
 • E- mail kampanja
 • Alati za izradu e-mail kampanje
 • Analiza uspjeha e-mail kampanje
 • Strategija sadržajnog marketinga
 • Izrada plana sadržaja
 • Optimiziranje sadržaja
 • Analiza uspješnosti sadržajnog marketinga
 • Ergonomska načela u uredskom poslovanju

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. primijeniti digitalne marketinške strategije u poslovanju
 1. odabrati promotivne aktivnosti u provedbi odabrane digitalne marketinške strategije
 2. koristiti različite kanale digitalnog marketinga u cilju povećanja vidljivosti u poslovanju
 3. izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga
 4. koristiti alate za izradu web dizajna i web sučelja
 5. oblikovati web sjedište u cilju povećanja učinkovitosti poslovanja
 6. izraditi responzivni i adaptivni dizajn primjenom zadanog vizualnog identiteta
 7. identificirati tip, vrstu, svrhu web rješenja i ciljanu skupinu korisnika
 8. koristiti društvene mreže ovisno o ciljnoj skupini korisnika u cilju povećanja vidljivosti u poslovanju
 9. komunicirati sa suradnicima i poslovnim klijentima u online okruženju u cilju povećanja učinkovitosti poslovanja
 10. prilagoditi korisničko sučelje ovisno o povratnim informacijama o korisničkom iskustvu
 11. kreirati e-mail kampanju za jačanje digitalne komunikacije u poslovanju
 12. oblikovati sadržaj prilagođen za objavu s obzirom na odabrani kanal digitalnog marketingaanalizirati uspjeh na različitim kanalima digitalnog marketinga u skladu s planiranim ciljevima

Program obrazovanja internetski marketing i brendiranje provodi se redovitom nastavom uživo ili online u trajanju od 225 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 77 sati, praktičnim dijelom nastave od 84 sata i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 64 sata.

Praktični dio nastave obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije internetski marketing i brendiranje koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena srednja četverogodišnja škola

Moduli i teme

Marketinška komunikacija u online poslovanju

 • Marketinška komunikacija u online okruženju
 • Internetski marketinški kanali
 • Sadržajni „content“ marketing
 • Influencer marketing
 • Društveni mediji u marketinškoj komunikaciji

Internetska marketinška kampanja u svrhu promocije i brendiranja

 • Alati digitalnog marketinga
 • Brendiranje u online poslovanju
 • Društvene mreže i njihova uloga u marketingu i brendiranju
 • Mobilni marketing
 • E-mail marketing

Kompetencije koje se steknu po završetku

 1. razlikovati specifičnosti kanala digitalnog marketinga
 2. odrediti pravilnu društvenu mrežu ovisno o proizvodu i/ili usluzi
 3. pripremiti ključnu informaciju u obliku sažete vijesti koju treba objaviti i/ili dijeliti
 1. izraditi oglas u skladu s različitim kanalima digitalnog marketinga
 2. pratiti učinak oglašavanja
 3. stvoriti uvid u poziciju konkurentskih proizvoda/usluga u odnosu na vlastite proizvode/usluge
 4. pisano i usmeno komunicirati slijedeći poslovne standarde u pisanoj i usmenoj komunikaciji
 5. voditi pregovore u skladu s poslovnim bontonom i pravilima poslovne komunikacije
 6. samostalno koristiti suvremene informatičke alate za obradu tablica, teksta i prezentacija

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj/njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama provodi se redovitom nastavom u trajanju od 775 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u ustanovi, u trajanju od  155 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 455 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 165 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj/njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama koje se upisuje u e-radnu knjižicu

Uvjet upisa

 • Završena osnovna škola
 • Liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove njegovatelja/njegovateljice
 • Najmanje navršenih 18 godina

Moduli i teme

Zaštita na radu

 • Izvori opasnosti na radu
 • Standardne mjere zaštite
 • Zaštitna odjeća i obuća
 • Ergonomska načela pri radu
 • Higijensko epidemiološke smjernice
 • Zaštita od požara i električnog udara
 • Prva pomoć
 • Vrste otpada
 • Razvrstavanje otpada i skladištenje otpadnog materijala

Planiranje i standardi kvalitete rada njegovatelja

 • Osobna priprema i priprema pribora za pružanje skrbi
 • Priprema bolesničke sobe i korisnika za pružanje skrbi
 • Osnove organizacije rada
 • Zdravstvena zaštita i socijalna skrb
 • Načela zaštite okoliša
 • Evidentiranje provedenih postupaka kod pružanja skrbi i vođenje dokumentacije
 • Osnove IKT-a
 • Mjere za osiguravanje povjerljivosti podataka
 • Mjere sigurnosti korisnika
 • Urednost radnog okruženja
 • Interne upute i pravilnici
 • Zaštita korisnikove dokumentacije, osobnih podataka i osobne imovine
 • Profesionalna tajna
 • Korištenje materijala i pribora
 • Funkcionalnost  opreme za rad
 • Primopredaja službe

Dezinfekcija i higijena

 • Nastanak infekcije
 • Metode dezinfekcije
 • Higijenske mjere sprječavanja rizika od infekcija
 • Bolničke infekcije
 • Sredstva i pomagala za čišćenje i dezinfekciju

Karakteristike ljudskog tijela i prva pomoć

 • Osnove zdravlja i bolesti
 • Anatomija ljudskog tijela
 • Fiziologija ljudskog tijela
 • Psihofizičke promjene kroz život
 • Životno ugrožavajuće promjene u psihičkom i fizičkom stanju korisnika (važnost pravovremene reakcije)
 • Životno ugrožavajuća stanja
 • Obavještavanje odgovorne osobe o hitnom stanju
 • Prva pomoć

Njega korisnika

 • Osobna higijena nepokretnih i pokretnih korisnika (djelomična i povremena)
 • Njega usne šupljine
 • Kupanje nepokretnog korisnika u krevetu i u kadi
 • Pomoć pri kupanju / tuširanju pokretnog korisnika
 • Važnost održavanja osobne higijene
 • Pranje zubi
 • Pranje umjetnog zubala
 • Pranje ruku
 • Njega anogenitalnog područja
 • Pranje kose i češljanje
 • Brijanje
 • Rezanje noktiju
 • Postupanje s umrlom osobom
 • Položaj korisnika
 • Sprečavanje padova
 • Nesvjestica
 • Dekubitus
 • Respiratorne komplikacije
 • Tromboza
 • Kontrakture
 • Mjere sprečavanja komplikacija dugotrajnog ležanja
 • Tjelesna temperature i znakovi promijenjene tjelesne temperature
 • Metode održavanja tjelesne temperature
 • Mjere za fizikalno snižavanje tjelesne temperature

Unos hrane i tekućine, eliminacija, odijevanje i kretanje korisnika

 • Organizacija prehrane korisnika u ustanovi
 • Hranjenje korisnika
 • Eliminacija otpadnih tvari
 • Obilježja mokraće zdrave odrasle osobe
 • Obilježja stolice u zdrave odrasle osobe
 • Pružanje pomoći korisniku pri eliminaciji
 • Pomagala za inkontinenciju
 • Provođenje higijene
 • Odijevanje pokretnog korisnika
 • Odijevanje nepokretnog korisnika
 • Svlačenje pokretnog korisnika
 • Svlačenje nepokretnog korisnika
 • Kretanje i zdravlje
 • Transfer korisnika
 • Pomagala za kretanje
 • Prijevoz korisnika

Komunikacijske vještine njegovatelja

 • Komunikacijske vještine u radu s korisnicima i radnom okruženju
 • Komunikacijski proces u radu s korisnicima i radnom okruženju
 • Komunikacija s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti
 • Specifičnosti komunikacije s osobama s različitim teškoćama
 • Komunikacija u timu
 • Komunikacija s članovima obitelji
 • Komunikacija u stresnim situacijama

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Organizirati i planirati rad njegovatelja starijih i nemoćnih osoba/njegovateljice starijih i nemoćnih osoba
 2. Provesti dezinfekciju pribora, opreme i okoline korisnika
 3. Provesti osobnu higijenu korisnika
 4. Pomoći korisniku pri unosu hrane i tekućine
 5. Pomoći korisniku pri eliminaciji otpadnih tvari
 6. Primijeniti mjere sprječavanja komplikacija dugotrajnog mirovanja
 7. Primijeniti mjere sprječavanja pada korisnika
 8. Pružiti prvu pomoć korisniku
 9. Uočiti promjene kod korisnika
 10. Pružiti pomoć pri kretanju korisnika
 11. Provesti postupke s osobnim i posteljnim rubljem
 12. Zbrinuti otpad sukladno načelima zaštite okoliša
 13. Primijeniti mjere zaštite na radu
 14. Osigurati optimalne mikroklimatske uvjete okoline korisnika
 15. Pomoći korisniku pri održavanju tjelesne temperature
 16. Profesionalno komunicirati s članovima tima i korisnicima

 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika kutnim spojem MAG postupkom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 275 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u trajanju od 45 sati, dijelom praktičnom nastavom u trajanju od 197 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  33 sata.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika kutnim spojem MAG postupkom koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena osnovna škola

Najmanje 18 godina života

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Moduli i teme

Zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom

 • Potencijalne opasnosti na radnom mjestu zavarivača
 • Sredstva osobne zaštite
 • Mjere za prevenciju opasnosti
 • Pravila i propisi zaštite na radu
 • Osnovni pojmovi u zavarivanju:
 • Zavarljivost
 • Električni luk
 • Polaritet
 • Parametri
 • Vrste i oznake zavarenih spojeva
 • Specifikacija postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
 • Uređaj za zavarivanje
 • Dijelovi i oprema
 • Plin za zavarivanje
 • Oprema na boci, označavanje boca
 • Priprema okoline za zavarivanje
 • Podešavanje parametara zavarivanja u skladu sa (SPZ (WPS))
 • Postupanje s osnovnim i potrošnim materijalom
 • Priprema zavarivanja i predgrijavanje
 • Izvođenje postupka zavarivanja
 • Vizualni pregled zavarenog spoja
 • Analiza učinjenih pogrešaka
 • Ispravljanje pogrešaka
 • Održavanje opreme za zavarivanje

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Pripremiti, rasporediti i provjeriti opremu za zavarivanje
 2. Pripremiti, provjeriti i zaštititi materijale i radno područje pripremljeno za zavarivanje
 3. Postaviti radni komad u propisani položaj za zavarivanje MAG postupkom (135)
 4. Podesiti parametre zavarivanja MAG postupkom (135) prema SPZ (WPS)
 5. Pripremiti rubove osnovnog materijala za postupak zavarivanja MAG postupkom (135)
 6. Kontrolirati predgrijavanje i održavati temperaturu tijekom postupka zavarivanja
 7. Zavariti MAG postupkom (135) kutni spoj čelika prema SPZ (WPS)
 8. Zavarivati MAG postupkom u svim položajima zavarivanja i primijeniti odgovarajuće tehnike zavarivanja
 9. Očistiti zavareni spoj MAG postupkom (135), osnovni materijal i radno mjesto

Program obrazovanja montiranje dizalica topline provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati uz mogućnost provođenja teorijskog dijela programa online.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 55 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 85 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 35 sati.

Praktična nastava obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima te u radnom procesu u kontroliranim uvjetima.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije montiranje dizalica topline koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola

Moduli i teme

Montiranje dizalica topline

 • Općenito o dizalicama topline
 • Princip rada dizalica topline
 • Split klima uređaj za hlađenje i grijanje zraka
 • Radne tvari kompresijskih dizalica topline
  • Sintetičke radne tvari
  • Utjecaj radnih tvari na okoliš
  • Radne tvari i njihove ekološki prihvatljive zamjene
 • Načini rada dizalice topline
 • Dizalica topline za zagrijavanje PTV-a
 • Apsorpcijske dizalice topline
 • Izvori topline za toplinske dizalice
  • Tlo kao izvor topline
  • Okolišni zrak kao izvor topline
  • Vode potoka, rijeka, jezera i mora kao izvor topline
  • Podzemne vode kao izvor topline
 • Niskotemperaturni sustav podnog grijanja te zidno i stropno grijanje/hlađenje
 • Inteligentni sustav regulacije
 • Funkcionalno montiranje dizalice topline tip zrak/voda
 • Funkcionalno montiranje dizalice topline tip voda/voda
 • Funkcionalno montiranje dizalice topline tip tlo/voda
 • Funkcionalno montiranje dizalice topline tip zrak/zrak
 • Spajanje sustava dizalica topline sa sustavom grijanja ovisno o izvoru topline
 • Testiranje sustava

 

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Poznavati elemente dizalica topline
 2. Poznavati radne tvari
 3. Znati montirati dizalicu topline zrak – voda
 4. Znati montirati dizalicu topline voda – voda
 5. Znati montirati dizalicu topline zrak – zrak
 6. Znati montirati dizalicu topline tlo – voda
 7. Znati spojiti dizalicu topline na zatvoreni sustav grijanja radijatorskim ili podnim grijanjem i sustavom za PTV
 8. Poznavati načine povezivanja dizalice topline sa sobnim termostatom
 9. Poznavati puštanje u rad dizalice topline
 10. Poznavati spajanje dizalice topline na dodatni akumulacijski spremnik ili hidrauličnu skretnicu
 11. Spajati elemente dizalica topline vanjske i unutarnje elemente prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji

 

 

Program obrazovanja klasične i korektivne tehnike šminkanja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati.

Ishodi učenja ostvaruju se teorijskom nastavom u trajanju od 75 sati, praktičnom nastavom u trajanju od 100 sati i samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 25 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije klasične i korektivne tehnike šminkanja koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

Završena najmanje trogodišnja srednja škola.

 

Moduli i teme

Tehnike šminkanja

 • Razvoj šminkanja kroz povijest
  • Šminkanje kroz epohalna razdoblja
  • Šminkanje danas
 • Kozmetički prostor, preparati, sredstva, pribor i uređaji za šminkanje
  • Prostor i prirodni preparati za šminkanje – primjena i higijena
  • Sredstva, pribor i uređaji – primjena i higijena
  • Zaštita na radu
  • Razvrstavanje otpada
 • Tehnike šminkanja lica, obrva i trepavica kod različitih primjena prema estetskim kriterijima
  • Estetski kriteriji šminkanja
  • Tehnike šminkanja lica s različitim primjenama
  • Tehnike šminkanja obrva i trepavica
  • Poslovna komunikacija

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Primijeniti odgovarajuće boje, pribor i dekorativne preparate za šminkanje lica
 2. Poznavati pravila svjetla i sjene, važnosti rasvjete
 3. Poznavati stilove šminkanja
 4. Provesti postupak nanošenja šminke na lice uvažavajući morfologiju lica u skladu s tipom, stanjem i starošću kože lica te namjenom (dnevna šminka, večernja šminka, svečana šminka, šminka za fotografiju, šminka za mladenke, povijesna šminka 20 st.)
 5. Provoditi specijalne tehnike šminkanja i povezivati šminku sa likovima, karakteristikama frizura, odjeće, obuće nakita određenog povijesnog razdoblja: 1920.-e, 1940.-e, 1960.-e, 1980.-e, 2000.-e. Šminka i šminkanje današnjice
 6. Primijeniti odgovarajuće preparate za estetsko uređivanje obrva i trepavica
 7. Provoditi odgovarajuće postupke estetskog uređivanja obrva i trepavica

 

 

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije priprematelj jednostavnih slastica provodi se redovitom nastavom u trajanju od 950 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu putem aplikacija za virtualno učenje (vođeni proces učenja i poučavanja) a učenje temeljeno na radu isključivo uživo, u specijaliziranim učionicima i/ili kod poslodavaca (ugostiteljskim objektima) s kojim Ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom teorijskom nastavom i poučavanja u trajanju od 300 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 495 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od  165 sati.

Po završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije priprematelj jednostavnih slastica koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Uvjet upisa

 • Završena osnovna škola
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za pripremu jednostavnih slanih jela.

Moduli i teme

Sigurnost na radu

 • Izvori opasnosti na poslovima slastičara
 • Osobna zaštitna sredstava
 • Pravila zaštite na radu
 • Zaštitna radna odjeća i obuća
 • Mjere sprječavanja ozljeda na radu
 • Prva pomoć
 • Postupanje u slučaju požara

Higijena u slastičarstvu

 • Osnove higijene u slastičarstvu
 • Higijena rada
 • Higijena hrane i prehrane
 • Metode konzerviranja namirnica

Radne procedure u slastičarstvu

 • Načela HACCP-a
 • HACCP evidencije
 • Načela HACCP-a
 • Zakonski okviri u slastičarnici

Namirnice u slastičarstvu i njihovo sladištenje

 • Šećeri
 • Čokolada
 • Namirnice životinjskog podrijetla
 • Začini i mirodije
 • Alkoholna i bezalkoholna pića
 • Ambalažiranje i deklariranje proizvoda
 • Skladištenje namirnica i gotovih proizvoda u slastičarstvu

Pripremanje radnog mjesta, uređaja, oprema i alata za rad u slastičarstvu

 • Slastičarski inventar i uređaji
  • Oprema slastičarnice
  • Termički uređaji
  • Uređaji za hlađenje i zamrzavanje
  • Strojevi, posuđe, pribor i alati u slastičarstvu
 • Normiranje
  • Normativi u slastičarstvu
  • Prilagodba normativa prema potrebnim količinama
 • Receptura
  • Priprema radnih zadataka prema recepturi
 • Mjerni uređaji
  • Mjerne jedinice
  • Mjerenje u slastičarstvu
 • Priprema namirnica
  • Tehnike priprema namirnica
  • Načini priprema namirnice prema recepturi
  • Odabir tehnike pripreme prema vrsti namirnice

Izrada jednostavnih slastica od različitih vrsta tijesta

 • Vrste tijesta u izradi slastica
  • Svojstva i upotreba slastica
  • Tehnološki postupci izrade slastica
  • Utvrđivanje organoleptičkih svojstava slastica
 • Izrada jednostavnih slastica od različitih vrsta tijesta
  • Lijevano ili tekuće tijesto
  • Vučeno tijesto
  • Krumpirovo tijesto
  • Domaće tijesto
  • Lisnato tijesto
  • Dizano tijesto
  • Prhko tijesto
  • Hrustavo tijesto
  • Medeno tijesto

Izrada jednostavnih slastica od različitih vrsta smjesa

 • Vrste biskvitnih smjesa
  • Svojstva i upotreba jednostavnih slastica od različitih smjesa
  • Tehnološki postupci izrade slastica od različitih smjesa

(topli i hladni način pripreme smjesa)

 • Jednostavne slastice od različitih smjesa
 • Izrada jednostavnih slastica
  • Lagane biskvitne smjese
  • Teške biskvitne smjese

Osnovne kreme, nadjevi i slastice od voća

 • Osnovne kreme i nadjevi
  • Vrste osnovnih krema i nadjeva
  • Svojstva i načini izrade osnovnih krema i nadjeva
  • Primjena osnovnih krema i nadjeva
  • Tehnološki postupci izrade krema i nadjeva
  • Izrada osnovnih krema i nadjeva
 • Slastice od voća
  • Tehnološki postupci izrade slastica od voća
  • Izrada osnovnih slastica od voća

Ukrašavanje i serviranje jednostavnih slastica

 • Oblikovanje i ukrašavanje jednostavnih slastica
  • Osnovne tehnike oblikovanja i ukrašavanja slastica
  • Alati i pribor za oblikovanje i ukrašavanje jednostavnih slastica
  • Izrada jednostavnih dekoracija za slastice
  • Oblikovanje slastica pomoću različitih  kalupa i alata
 • Serviranje jednostavnih slastica
  • Posuđe i pribor za serviranje jednostavnih slastica
 • Organoleptička svojstva slastica

Zbrinjavanje otpada u slastičarstvu

 • Ekologija
  • Pojam ekologija
  • Abiotički i biotički činitelji
  • Čovjekov utjecaj na prirodu
  • Zaštita prirode
  • Održivi razvoj
 • Zbrinjavanje otpada
  • Vrste otpada
  • Korisno zbrinjavanje otpada
  • Recikliranje otpada
  • Razvrstavanje otpada po vrstama

Kompetencije koje se steknu po završetku:

 1. Izmjeriti i pripremiti namirnice prema recepturi i normativima
 2. Odabrati sastojke za pripremu pojedinačnih slastica poštivajući recept i normative
 3. Pripremiti osnovna tijesta, slastičarske smjese i kreme
 4. Primijeniti postupke pečenja, kuhanja, zagrijavanja, smrzavanja i druge toplinske obrade slastica
 5. Koristiti adekvatne tehnike guljenja, usitnjavanja, mljevenja, rezanja, ribanja i usitnjavanja namirnica za upotrebu u slasticama
 6. Rezati i oblikovati slastice
 7. Puniti i ukrasiti slastice
 8. Servirati slasticu uvažavajući vrstu i namjenu slastice
 9. Održavati, skladištiti i pravilno deklarirati gotove slastičarske proizvode
 10. Koristiti namirnice biljnog i životinjskog podrijetla kod izrade slastica
 11. Skladištiti namirnice obzirom na vrstu namirnice
 12. Koristiti opremu i uređaje na siguran i ispravan način
 13. Adekvatno zbrinuti zdravstveno neispravne namirnice
 14. Koristiti postupke adekvatnog zbrinjavanje po okolinu štetnih materijala
 15. Poštivati postupke zaštite okoliša pri izradi slastica
 16. Poštivati zdravstvene, sigurnosne higijenske i druge propise povezane s hranom
 17. Održavati sigurno higijensko i pouzdano radno okruženje korištenjem adekvatnih postupaka održavanja osobne higijene i poštivanjem propisa o zaštiti na radu

 

 

Kontaktirajte nas
Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Programi obrazovanja
Prvi/a saznaj o novostima i promotivnim akcijama Učilišta Studium

#pokrenise #promijenisve
#usmjerikarijeruupravomsmjeru
©2024 Učilište Studium - ustanova za obrazovanje odraslih
Website by 
Ascentia Digital
menuchevron-downchevron-leftchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram